ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


Teologická konferencia 2013
14.7.2013 - www.ecav.sk

Teologická konferencia 2013 ECAV na Slovensku a Združenia evanjelických duchovných sa uskutoční v dňoch 25. - 27. 9. 2013 v hoteli Lux v Banskej Bystrici na tému Evanjelická Lutherova teológia a súčasnosť. Chceme sa tejto téme venovať z rôznych teologických hľadísk. Prednáškami nám poslúžia hostia zo zahraničnej i z domácej teologickej pôdy.

Teologická konferencia 2013 ECAV na Slovensku a Združenia evanjelických duchovných sa uskutoční v dňoch 25. - 27. septembra 2013 v hoteli Lux v Banskej Bystrici na tému Evanjelická Lutherova teológia a súčasnosť. Chceme sa tejto téme venovať z rôznych teologických hľadísk. Prednáškami nám poslúžia hostia zo zahraničnej i zdomácej teologickej pôdy.

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok