ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


Kniha o ekumenizme
22.8.2013 - http://evanjelik.sk

Ekumenické centrum v Ženeve sa 28.mája stalo miestom prezentácie novej knihy významného ekumenického teológa Keitha Clementsa. Jeho nová publikácia : Ekumenická dynamika: Žiť viac ako na jednom mieste odrazu, upozorňuje na nebezpečenstvo straty ekumenického ducha v súčasnej dobe.

Ľudia a cirkvi potrebujú znovu objaviť a obnoviť slovo ekumenický v pozitívnom zmysle. Clements sa sťažoval, že v dnešnej dobe sme svedkami posadnutosti identitou, čo je evidentné v ožívajúcom konfesionalizme, etnocentrizme a nacionanalizme. Identita je podľa neho úloha. Na kresťanoch je, aby ju zistili a vedeli vychádzať s ostatnými.

Základom ekumenického hnutia bol podľa neho impulz centrálnej a biblickej spirituality, ktorá prekračuje hranice a vo vzájomnom porozumení vedie k spoločnému svedectvu a službe. Clements patrí medzi žiakov Dietricha Bonhoeffera. V knihe opisuje aj ekumenickú históriu od stretnutia v Edinburghu v roku 1910 až po koniec sovietskej éry.

Podstatou ekumenizmu je podľa Clementsa v tom, že nám pomáha identifikovať sa s celosvetovou cirkvou, stelesnením Kristovho tela, v dnešnom svete.

Viac: http://evanjelik.sk/node/8379

http://evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok