ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


400 rokov od vydania Kralickej Biblie
17.9.2013 - www.ecav.sk

V dňoch 13. až 15. septembra 2013 sa v Kraliciach nad Oslavou konali oslavy 400. výročia vydania Kralickej Biblie. Na slávnosti bol pozvaný aj brat generálny biskup Miloš Klátik.

Slávnostné otvorenie podujatia sa uskutočnilo na hlavnom pódiu v sobotu dopoludnia za účasti Joela Rumla, synodného seniora Českobratskej cirkvi evanjelickej, ktorá bola jedným z hlavným organizátorom slávností. S pozdravnými príhovormi vystúpili zástupcovia viacerých cirkví. V mene ECAV na Slovensku všetkých srdečne pozdravil brat generálny biskup Miloš Klátik. V príhovore povedal: „Kralická Biblia zohrala významnú úlohu nielen na území Českej republiky, ale aj na Slovensku a najmä v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Ku Kralickej Biblii sa nehlásime len preto, že jeden zo spolupracovníkov – Pavel Jessenius – bol pôvodom Slovák, ale hlavne preto, že jazyk tejto Biblie sme nielen verne a s radosťou používali takmer štyristo rokov, ale sme ho aj horlivo bránili v ťažkých časoch. Príkladom sú viacerí slovenskí národní buditelia.“

Brat generálny biskup vystúpil aj v rámci celodenného bloku odborných prednášok, ktorý sa konal v priestoroch Sokolovne. Prednáška pod názvom Kralická Biblia na území dnešného Slovenska, ktorú predniesol pred naplnenou sálou, sa stretla s pozitívnym ohlasom.

„Ani dnes, pri 400. výročí Kralickej Biblie, nechceme zabúdať, že sme z nej prijímali v prvom rade duchovné bohatstvo. Rečou Kralickej Biblie – bibličtinou sme boli vychovávaní, ona sa stala rečou Tranoscia, neskôr Zpěvníka, mnohých ďalších bohoslužobných kníh, ale najmä rečou slova Božieho – Biblie, ktorú v spisovnej slovenčine nahradila až Biblia z r. 1978. Práca a dôvera Hospodinovi tých, ktorí pracovali na preklade Kralickej Biblie, požehnala i prácu našich slovenských prekladateľov, ktorí z milosti Božej vykonali prvý preklad Biblie v spisovnej slovenčine,“ povedal brat generálny biskup v prednáške.

•••

Prvé vydanie Kralickej Biblie vyšlo v Kraliciach nad Oslavou, kde mala Jednota bratská tajnú tlačiareň, postupne v r. 1579 – 1594, a to v šiestich zväzkoch (tzv. Šestidílka). Išlo o prvý preklad Písma svätého do českého jazyka z pôvodných biblických jazykov – aramejčiny, gréčtiny a hebrejčiny. Druhé vydanie vyšlo v r. 1596, ale už len v jednom zväzku. Tretie vydanie Kralickej Biblie vyšlo v r. 1613, teda pred štyristo rokmi. Toto vydanie sa stalo základom pre ďalšie vydania Písma svätého, ktoré používali evanjelici augsburského vyznania na Slovensku v ďalších storočiach.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok