ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


Z Teologickej konferencie ECAV 2013
8.10.2013 - www.ecav.sk

Od 25. do 27. 9. 2013 sa v Banskej Bystrici konala teologická konferencia, ktorú zorganizovali Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku a Združenie evanjelických duchovných ECAV na Slovensku pod biblickým mottom „Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky“ (Žid 13, 8). Na konferencii bolo prítomných 138 účastníkov z celého Slovenska.

Konferenciu otvoril a prednášajúcich, ako aj účastníkov z radov evanjelických duchovných privítal generálny biskup Miloš Klátik, ktorý prítomných informoval o programe konferencie a jej cieľoch. V rámci Lutherovej dekády – obdobia príprav na oslavy 500. výročia reformácie – sa tohtoročná teologická konferencia zamerala na tému Evanjelická Lutherova teológia a súčasnosť, ktorej sa z rôznych teologických hľadísk venovali prednášajúci z Nemecka, Česka i zo Slovenska. Ich prednášky vyjdú aj knižne formou zborníka.

Viac: http://www.ecav.sk/index.php?p=spravodajstvo...

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok