ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


Tajná moc médií v EZŠ v Martine
26.10.2013 - www.ecav.sk

V Evanjelickej základnej škole v Martine, ktorá je súčasťou Evanjelickej spojenej školy v Martine, spustili 2. ročník multilaterálneho projektu s názvom „Tajná moc médií“, ktorý je zameraný na mediálnu výchovu na školách.

Noviny dnes poskytujú množstvo hĺbkových analýz, pretože aktuálne správy poskytuje rozhlas a televízia. V aktuálnosti sú preto denníky v porovnaní s televíziou alebo rozhlasom v nevýhode. Výhodou tlačených médií je však ich schopnosť objasňovať udalosť a predstaviť čitateľom detailné súvislosti, načo už televízia alebo rozhlas nemajú vo vysielaní priestor. Najnovšie médium, internet, spája vlastnosti všetkých médií. Jeho dosah je nepredstaviteľný aj vďaka „friendom“, „statusom“, „lajkom“, „newsom“ a „eventom“, ktoré sa každý deň odohrávajú v jeho priestore...

Viac:
http://www.ecav.sk...

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok