ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


STV 2 k Pamiatke reformácie 31.10.2013
31.10.2013 - www.ecav.sk

16:00 Sola scriptura I – dokument o dejinách evanjelickej cirkvi
17:00 Slávnostné služby Božie na Pamiatku reformácie z Ev. a. v. kostola v Bystrom; káže biskup VD Slavomír Sabol
18:30 Sviatočné slovo generálneho biskupa Miloša Klátika na Pamiatku reformácie.


www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok