ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


Vyhlásenie výsledkov volieb biskupa VD ECAV
9.11.2013 - www.ecav.sk

Dištriktuálne presbyterstvo na zasadnutí 8. 11. 2013 vyhlásilo na základe zápisu sčítacej komisie výsledky volieb na funkciu biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku na nové funkčné obdobie 2014 - 2020.

Dištriktuálne presbyterstvo VD ECAV na základe zápisu sčítacej komisie vyhlasuje výsledky volieb na biskupa VD ECAV:

Celkový počet konventuálov : 10 344

Mgr. Ondrej Koč: 3916 hlasov (37,86%)

Mgr. Slavomír Sabol: 6261 hlasov (60,53%)

Nehlasovalo : 167 (1,61%)

DP VD ECAV vyhlasuje, že za biskupa VD ECAV na nové šesťročné obdobie 2014 - 2020 bol zvolený Mgr. Slavomír Sabol.

Srdečne blahoželáme!

Zdroj: www.vychodnydistrikt.sk

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok