ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


Spomínajte na svojich vodcov
10.11.2013 - www.evanjelik.sk

Spomínajte na svojich vodcov a napodobňujte ich vieru Žd 13, 7-9 a:

“Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol ich obcovania, a napodobňujte ich vieru. (8) Ježiš Kristus ten istý včera, dnes i naveky. (9) Nedajte sa zavádzať rozmanitým a cudzím náukám. Lebo je dobre, keď sa srdce posilňuje milosťou”. Amen

Bratia a sestry v Kristu !

Apoštolská výzva: “Spomínajte na vojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie” nás vedie priamo k spomienke na reformátora Martina Luthera a na jeho celoživotné dielo, ktorému zasvätil svoj život. Za začiatok ním započatej reformácie sa považuje 31.október 1517, keď zverejnil vo Wittenbergu svojich 95 výpovedí proti odpustkom a neporiadkom v cirkvi. Duchovnou prípravou mu bolo najmä hlbšie spoznanie Písma svätého, ku ktorému sa dostal ako augustínsky mních v Erfurte. Preto možno povedať, že reformácia v cirkvi, ktorá má svoje opodstatnenie, začínala a vždy má začínať i pokračovať práve na základe Božieho slova obsiahnutého v Písmach SZ a NZ. Súčasne platí aj opak: každá deformácia cirkvi a osobného života kresťana začína odklonom od Božieho slova, zákona a evanjelia.

V stredoveku sa veľmi často stávalo, že sa považovali a stotožňovali mnohé ľudské názory i konkrétne zákony cirkevncýh predstaviteľov za zákony Božie. T

Viac: http://www.evanjelik.sk/node/8431

www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok