ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


V Trenčíne si pripomínali 350. výročie narodenia Daniela Krmana
13.12.2013 - ECAV Ružomberok

Počas 2. adventnej nedele 8. 12. 2013 si cirkevný zbor v Trenčíne pripomínal na službách Božích 350. výročie narodenia evanjelickej osobnosti, superintendenta Daniela Krmana, ktorý sa narodil v Omšení neďaleko Trenčianskych Teplíc.

Na slávnostných službách Božích poslúžil kázňou slova Božieho dôstojný brat generálny biskup Miloš Klátik, ktorý so svojou manželkou Oľgou Klátikovou, domácim bratom farárom Jánom Bunčákom a bratom kaplánom Dušanom Vaňkom poslúžil aj liturgiou. Brat generálny biskup s domácim bratom farárom a kaplánom prislúžili velebnú sviatosť Večere Pánovej.

Brat generálny biskup v kázni poukázal na to, že advent je časom nádeje, ktorú mal aj Daniel Krman, a tým je príkladom i pre nás. Hoci počas života zažil aj súženie a napokon väzenie, mal nádej v Hospodinovi, ktorý je naším útočiskom.

Dušan Vaňko, kaplán, CZ ECAV Trenčín

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok