ECAV Ružomberok
Kronika roku 2014
Úvod
História
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

VOX AURUMQUE vo Veľkom kostole 8.2.2014
1.2..2014 - www.ecav.sk

Pozývame vás na koncert spišskej protestantskej hudby 17. storočia − autorov Thomasa Goslera, Georga Wirsingera a Johanna Schimbrackého, ktorý sa bude konať vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave v sobotu 8. februára o 18.00 hod.

VOX AURUMQUE (2010) je mladý vokálny ensemble na slovenskej hudobnej scéne, pôsobiaci v Trnave, zameraný na interpretáciu renesančnej hudby. Zakladateľkou a umeleckou šéfkou súboru je Mgr. art. Hana Borbeli (v súčasnosti doktorandka na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici). Po skúsenostiach s interpretáciou európskej tvorby 16. storočia a po uvedení svetovej premiéry Duchovných piesní Jána Silvána, trnavského rodáka (1493 − 1573) v rekonštrukcii prof. Egona Kráka (marec 2012) sa súbor profiluje ďalej ako interpret duchovnej hudby 17. storočia zo Spiša.

V roku 2013 súbor naštudoval diela Thomasa Goslera a Georga Wirsingera, ako i transkripciu dosiaľ nepublikovaného diela Johanna Schimbrackého, ktoré prezentuje v rámci turné s názvom MUSICA SCEPUSII – THESAURUS NOSTER.

Viac: http://ecav.sk/index.php?p=Aktual/Pozvan/vox_aurumque_vo_velkom_kostole_8_2


www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok