ECAV Ružomberok
Kronika roku 2014
Úvod
História
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

Sila lásky premieňa (Ján Grešo)
11.2..2014 - http://tranoscius.sk

S myšlienkou sprístupniť výber kázní zvečnelého brata farára a vysokoškolského učiteľa na EBF UK v Bratislave doc. ThDr. Jána Greša prišla Zborová diakonia v CZ ECAV Poprad. Vydanie knihy realizoval CZ ECAV na Slovensku Poprad. Výber kázní urobil a publikáciu zostavil Mgr. Libor Bednár, PhD. spolu s Ing. Zuzanou Hybenovou, vedúcou diakonie, napísal aj úvodné slovo.

Foto na obálke vyhotovil Ľubo Bechný. Publikácia poslúži na povzbudenie a duchovný rast nielen tých, ktorí pre vysoký vek či podlomené zdravie už nemôžu pravidelne prichádzať na služby Božie, ale všetkých, ktorí túžia po občerstvujúcom Božom slove.

Viac: čítajte tu

obr

http://tranoscius.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok