ECAV Ružomberok
Kronika roku 2014
Úvod
História
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

2% pre Občianske združenie V.P.Čobrdu
25.2.2014 - ECAV Ružomberok

Chceme vás aj tento rok touto cestou osloviť o možnosť podporiť činnosť nášho OZ prostredníctvom odovzdania 2% zo zaplatenej dane.

Peniaze chceme použiť na podporu niekoľkých vnútromisijných činností v našom cirkevnom zbore, ako sú napr. tábory pre deti a dorast, zborové zájazdy, zborový deň...

Tlačivá:

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

Vyhlásenie 2014

obr

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok