ECAV Ružomberok
Kronika roku 2014
Úvod
História
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

Prijímacie konanie na EBF UK
13.3..2014 - www.evanjelik.sk

Dekanát EBF UK v Bratislave oznamuje, že pre akademický rok 2014/2015 sa uskutoční prijímacie konanie do nasledovných študijných programov:

Evanjelická teológia (päťročné denné spojené magisterské štúdium):
- s možnosťou prípravy na ordináciu v Evanjelickej cirkvi a.v.
- s možnosťou všeobecného štúdia evanjelickej teológie

Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s
(trojročné bakalárske a nadväzujúce dvojročné denné magisterské štúdium):
- anglickým jazykom a literatúrou (Bc., Mgr.)
- nemeckým jazykom a literatúrou (Bc., Mgr.)
- slovenským jazykom a literatúrou (Bc., Mgr.)
- históriou (Bc.)
- pedagogikou (Bc.)

Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
(trojročné denné alebo externé bakalárske štúdium)

Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
(dvojročné denné alebo externé magisterské štúdium)

Študijné programy v oblasti sociálnej pomoci organizujeme v spolupráci s odborníkmi z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského a Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave.

Informácie o jednotlivých programoch a podmienkach prijatia sú na www.fevth.uniba.sk.

Prihlášky na štúdium je nutné podať elektronickou formou cez www.fevth.uniba.sk, vytlačiť, podpísať a s požadovanými potvrdeniami doručiť do 31. marca 2014 na adresu:
EBF UK, Bartókova 8, 811 02 Bratislava

VIac: http://www.evanjelik.sk/node/8531

www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok