ECAV Ružomberok
Kronika roku 2014
Úvod
História
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

Číslo účtu pre celocirkevné ofery 2014
17.3..2014 - www.ecav.sk

Oznamujeme cirkevným zborom ECAV na Slovensku, že počnúc dňom 1.2.2014 boli v bankách zavedenénové systémové zmeny SEPA, v ktorých sa údaje k účtom uvádzajú v novom formáte XML súboru podľa normy ISO 20022.

Preto si dovoľujeme touto cestou oznámiť číslo účtu GBÚ, na ktorý zasielajte vyzbierané sumy celocirkevných ofier v roku 2014.

Číslo účtu: SK55 0200 0000 0013 6875 6257

BIC: SUBASKBX

Variabilný symbol: podľa druhu ofery (viď list GBÚ č.2953/ 10.12.2013)

Viac: http://www.ecav.sk/?p=Aktual/CZinfo/%C4%8Cislo_uctu_pre_celocirkevne_ofery_2014

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok