ECAV Ružomberok
Kronika roku 2014
Úvod
História
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

Vzácna návšteva z Nemecka v LOS
20.3..2014 - http://ecav.sk

V dňoch 15. a 16. marca 2014 na pozvanie seniorky LOS Kataríny Hudákovej navštívili Liptovsko-oravský seniorát bratia Michael Martin, vrchný cirkevný radca Evanjelickej cirkvi v Bavorsku a predseda skupiny Spoločenstva evanjelických cirkví v Európe (GEKE), a jeho tajomník Ulrich Zenker.

V sobotu sa stretli v Liptovskom Ondreji s predsedníctvami cirkevných zborov LOS. Brat Michael Martin predniesol prednášku na tému Spoločenstvo evanjelických cirkví v Európe – Od rozdelenia cez konkordiu k cirkevnému spoločenstvu. V prednáške predstavil cestu, ktorou prešli evanjelické cirkvi od šestnásteho storočia až po podpísanie Leuenberskej konkordie v roku 1973 a predstavil výzvy, ktoré stoja pred týmto spoločenstvom v súčasnosti.

V popoludňajších hodinách si hostia prezreli drevený artikulárny chrám vo Svätom Kríži – Lazisku, navštívili cirkevný zbor v Partizánskej Ľupči, pozdravili mladých na stretnutí mládeže v Liptovskom Hrádku a predstavili niektoré aktivity mládeže v evanjelickej cirkvi v Bavorsku na stretnutí mládeže v cirkevnom zbore v Hybiach.

Zvesťou Božieho slova poslúžil brat Michael Martin v nedeľu na službách Božích v Liptovskom Hrádku. Kresťanskú cirkev a jej konfesie pripodobnil k ratolestiam na vínnom kmeni Pána Ježiša Krista a zdôraznil nutnosť spojenia každého kresťana s vínnym kmeňom Pána Ježiša, ktorý je základom a zdrojom plného života, a to tak v osobnom význame, ako aj v živote spoločenstva.

Aj toto vzácne a milé stretnutie prispelo k rozširovaniu obzoru v rámci ekumenickej spolupráce a jej budovaniu.

obr

http://ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok