ECAV Ružomberok
Kronika roku 2014
Úvod
História
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

Pomoc pri záplavách v Srbsku
28.5.2014 - http://www.ecav.sk

S cieľom pomôcť bratom a sestrám v Srbsku, ktorí boli postihnutí záplavami, v duchu slov apoštola Pavla „Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov“ (G 6, 2) Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku 23. mája 2014 odoslala materiálnu humanitárnu pomoc do miest Ljubovija a Smederevska Palanka.

Išlo prevažne o detské oblečenie, dezinfekčné a hygienické potreby, deky, vysušovače, lopaty, vedrá, ale aj potraviny a ďalší nevyhnutný materiál, ktorý v spolupráci s Evanjelickou diakoniou ECAV na Slovensku do Srbska dopravilo a následne distribuovalo Občianske združenie srbsko-slovenského priateľstva.

Všetkým spolupracujúcim organizáciám, cirkevným zborom a jednotlivcom, ktorí prispeli k realizácii predmetnej pomoci, sa chceme poďakovať. Zvlášť ďakujeme Ústrediu ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR za organizačnú podporu a darcom zo Senca a z ostatných miest za materiálnu pomoc, ktorú vyzbierali od ochotných darcov.

K uvedenej aktivite došlo na základe správ o rozsiahlych záplavách najmä v Srbsku a v Bosne a Hercegovine, kde museli evakuovať vyše 900-tisíc ľudí, ktorí kvôli živelnej pohrome prišli o svoje domovy. Srbský premiér záplavy označil za „najhoršiu prírodnú katastrofu v histórii Srbska“.

ECAV na Slovensku a Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku promptne zareagovali na vzniknutú situáciu a vyhlásili dobrovoľnú oferu, ktorá bude určená najmä slovenským krajanom a evanjelickým cirkevným zborom postihnutých ničivými povodňami. Podľa najnovšej informácie od brata biskupa Samuela Vrbovského v súčasnosti už v Srbsku materiálnu pomoc nepotrebujú, ale budú vďační za akúkoľvek finančnú pomoc na obnovu poškodených budov.

Vaše finančné dary prijímame na účet č. 584759183/7500
Variabilný symbol: 373030
Peňažný ústav: ČSOB, a. s., Bratislava
Poštová adresa: Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, P. O. Box 82, 814 99 Bratislava

http://www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok