ECAV Ružomberok
Kronika roku 2014
Úvod
História
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

Oznam o konaní Synody ECAV 2014
4.6.2014 - http://www.ecav.sk

Tohtoročná Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku bude zasadať v dňoch 6. – 7. júna 2014 (piatok, sobota) v Levoči.

Synoda sa začne slávnostnými službami Božími v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Levoči v piatok 6. júna o 9.30 hod. Kázať bude biskup Evanjelickej cirkvi a. v. v Slovinsku Geza Filo.

Tohtoročná synoda sa bude konať v Levoči pri príležitosti 400. výročia konania pamätnej Spišskopodhradskej synody, ktorá v roku 1614 podľa vzoru Žilinskej synody (1610) ustanovila samostatnú právnu cirkevnú organizáciu evanjelickej cirkvi založenej na Augsburskom vyznaní aj na území východného Slovenska.

Tomuto významnému výročiu bude venované pásmo „400. výročie Spišskopodhradskej synody“ v Evanjelickom a. v. kostole v piatok 6. 6. 2014 o 20.30 hod. Pracovné zasadnutie synody sa bude konať v priestoroch Úradu práce, sociálnych vecí sa rodiny na Námestí Majstra Pavla 59.

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik@ecav.sk

Viac: tu


http://www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok