ECAV Ružomberok
Kronika roku 2014
Úvod
História
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

Zo zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku 6 - 2014
12.10.2014 - http://ecav.sk

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku sa po letnej prestávke opäť zišlo na svojom tento rok už 6. zasadnutí, ktoré sa konalo 3. októbra 2014 v Bratislave. Pred pracovným zasadnutím sa v modlitebni GBÚ stretli generálni presbyteri a zamestnanci GBÚ na rannej pobožnosti. Výklad slova Božieho si na túto príležitosť pripravil Jaroslav Ďuriš.

Na úvod pracovnej časti zasadnutia GP bola schválená zápisnica z ostatného riadneho zasadnutia GP, ktoré sa konalo 23. mája 2014, a bola vykonaná kontr

Viac: tu

http://ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok