ECAV Ružomberok
Kronika roku 2014
Úvod
História
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

600 rokov "podobojím"
15.10.2014 - http://evanjelik.sk

Významné výročie si pripomenuli evanjelici v nedeľu 13.septembra t.r. v Čechách: 600 rokov od začiatku prisluhovania Večere Pánove pod oboma spôsobmi. Ako prvý VP takto prisluhoval Jakoubek ze Stříbra. Pri tejto príležitosti sa konali mnohé spomienkové bohoslužby, osobitne navštívené boli bohoslužby v Betlehemskej kaplnke v Prahe, v ktorej kázaval český reformátor Majster Ján Hus.

Viac: http://evanjelik.sk/node/8685

http://evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok