ECAV Ružomberok
Kronika roku 2014
Úvod
História
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

Od reformácie po založenie cirkvi
27.10.2014 - http://www.vychodnydistrikt.sk

Medzinárodná vedecká konferencia venovaná 400. výročiu synody v Spišskom Podhradí. V Dvorane Starého kolégia v Prešove sa dnes, 23. októbra, začala medzinárodná vedecká konferencia venovaná 400. výročiu synody v Spišskom Podhradí. S referátmi na nej vystúpi 25 historikov zo Slovenska, Maďarska, Rakúska, Českej republiky a Poľska.

V Dvorane Starého kolégia v Prešove sa 23. – 24. októbra konala medzinárodná vedecká konferencia: Od reformácie po založenie cirkvi. S referátmi na nej vystúpilo 25 historikov zo Slovenska, Maďarska, Rakúska, ČR a Poľska.

Úlohou historikov bolo – ako v úvode programu naznačil Milan Portík, prorektor Prešovskej univerzity – zodpovedať na otázku, aký odkaz má reformácia pre súčasnosť, a nie iba mapovať to, čo sa kedysi udialo. Prorektor vyzdvihol myšlienku nórskeho antropológa Thomasa Hyllanda Eriksena, autora knihy Syndróm veľkého vlka: „Máme všetko, ale to je všetko, čo máme.“ Jednou z vecí, ktorá nám podľa Milana Portíka chýba, je práve „zahĺbenie sa do našej histórie, do toho, za čo naši otcovia a praotcovia bojovali, aby sme sa ako čestní a statoční ľudia mohli pohybovať medzi svojimi ako rovnoprávni.“ A za taký priestor považuje aj reformáciu.

Viac: tu

http://www.vychodnydistrikt.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok