ECAV Ružomberok
Kronika roku 2014
Úvod
História
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

K svetlu a nádeji (Anderj Hajduk)
18.11.2014 - http://tranoscius.sk

Zbierka básní k 85. výročiu básnikovho narodenia žiaľ vyšla až posmrtne. Andrej Hajduk v predvečer spomínaného jubilea zomrel. K svetlu a nádeji je symbolické označenie teraz už jeho poslednej básnickej zbierky. Dominujúcou v Hajdukovej tvorbe zostáva viera v Boha. Odovzdanie sa do Jeho láskavých rúk.

Do popredia tiež vystupujú básnikove obľúbené prírodné motívy. Jednoduchá stavba verša, priamočiarosť, bez pompéznych metafor. V tom bol Andrej Hajduk „majster pera“. Zbierka obsahuje aj dve menšie zbierky: Zastav sa ešte a Slovo Božie rastie, vydané skôr ako samizdat, s podporou Generálneho biskupského úradu.

Viac: tu

http://tranoscius.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok