ECAV Ružomberok
Kronika roku 2014
Úvod
História
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

ĽUDOVÍT VELISLAV ŠTÚR (PhDr. Miloš Klátik, PhD.)
17.12.2014 - http://evanjelik.sk

V dejinách nášho národa zohrávali jedinečnú a nezameniteľnú úlohu jedinci, ktorí neprijímali dané spoločenské podmienky pasívne, ale ich pretvárali. Odstraňovali z nich to, čo považovali za zlé, ujímali sa kladných podnetov, ktoré ponúkala daná doba, a presadzovali ich vo svojom okolí.

Takýmto výnimočným zjavom v našich dejinách bol Ľudovít Štúr. Významná evanjelická osobnosť, ktorá stála pri formovaní moderného slovenského národa a kodifikácii spisovného slovenského jazyka. V tejto publikácii o nejde tak ani o objavenie nových skutočností, skôr o vyzdvihnutie tých, ktoré nedoceňujeme, alebo nie sú vo verejnosti všeobecne známe.

Viac: tu


obr

http://evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok