ECAV Ružomberok
Kronika roku 2014
Úvod
História
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

JOZEF MILOSLAV HURBAN (PhDr. Miloš Klátik, PhD.)
20.12.2014 - http://tranoscius.sk

Významná osobnosť slovenského národného obrodenia. Vzdelanec a buditeľ, evanjelický farár a
superintendent. Jeho výnimočnosť spočívala v schopnosti integrovať v sebe okrem svojho základného, duchovného povolania evanjelického farára viaceré ďalšie povolania, napr. spisovateľa, publicistu, politika, filozofa, osvetového pracovníka, organizátora štúrovského hnutia. Tak ho predstavuje aj táto publikácia.

Viac: tu


obr

http://tranoscius.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok