ECAV Ružomberok
Kronika roku 2015
Úvod
História
Kázne v r. 2015
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2015
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

Prijímacie konanie na Evanjelické gymnázium v Martine
28.2.2015 - http://ecav.sk

Evanjelické gymnázium v Martine, M. R. Štefánika 17, v školskom roku 2015/2016 otvára dve triedy 5-ročného študijného odboru 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium so 60 žiakmi. Prihlášky: do 20. februára 2015.

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na Evanjelické gymnázium, M. R. Štefánika 17, Martin, do 28. februára 2015. Prijímacie skúšky sa konajú 26. marca 2015.

Kritériá prijímania nájdete na webovej stránke školy: www.eg.essmt.sk


http://ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok