ECAV Ružomberok
Kronika roku 2015
Úvod
História
Kázne v r. 2015
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2015
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

Naši národní dejatelia - kniha
2.3.2015 - http://ecav.sk

V Starej Turej vyšla kniha od Jarmily Slezáčkovej pod názvom NAŠI NÁRODNÍ DEJATELIA Autorka v nej hodnotí prácu a buditeľské úsilie dvoch významných evanjelických kňazov - Jána Pavla Drobného a Júliusa Bodnára.

Uvedení evanjelickí farári sa zaslúžili sa o pozdvihnutie náboženskej, vzdelanostnej, hospodárskej a kultúrnej úrovne nášho ľudu v 20. storočí. Niesli fakľu národného povedomia a vlastenectva neohrození, čeliac mnohým ťažkostiam a neporozumeniam.

Kniha má 80 strán, stojí 3,00 EUR a môžete si ju objednať na adrese: PhDr. Jarmila Slezáčková, Komenského 264/6, 916 01 Stará Turá, tel. 0910 265 392.

http://ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok