ECAV Ružomberok
Kronika roku 2015
Úvod
História
Kázne v r. 2015
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2015
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

Hodnota pokánia a viery v evanjelium
19.3.2015 - http://www.evanjelik.sk

Bratia a sestry v Pánovi! Program Ježiša Krista zostáva rovnaký a nemenný pre všetky časy. Vyjadril ho hneď po krste v Jordáne. Po 40 dňovom pobyte na púšti a po uväznení Jána Krstiteľa riekol: “Pokánie čiňte a verte v evanjelium!” Ježiš tým nielen nadviazal na Jána, ale ho aj zásadne doplnil.

Viac: tu

http://www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok