ECAV Ružomberok
Kronika roku 2015
Úvod
História
Kázne v r. 2015
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2015
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

Sviatočné SLOVO na ITV na veľkonočné sviatky 2015
3.4.2015 - http://ecav.sk

Veľký piatok 3. 4. - Mgr. Jozef Vereščak, zborový farár, Poprad-Veľká

Biela sobota 4. 4. - PaedDr. Dušan Havrila, PhD., zborový farár-konsenior, Košice

1. slávnosť veľkonočná 5. 4. - Mgr. Vladimír Schvarz, zborový farár, Švedlár

2. slávnosť veľkonočná 6. 4. - Mgr. Katarína Tomčíková, námestná farárka na kaplánskom mieste, Košice-Terasa

Viac: tu

http://ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok