ECAV Ružomberok
Kronika roku 2015
Úvod
História
Kázne v r. 2015
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2015
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

Publikácia o hudobnej kultúre na Spiši
8.6.2015 - http://ecav.sk

Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Prešovským hudobným spolkom Súzvuk vydal v roku 2014 publikáciu PhDr. Janky Petőczovej, CSc. Hudba ako kultúrny fenomén v dejinách Spiša. Raný novovek.

Ide o vedeckú knižnú monografiu založenú na autorkiných dlhoročných výskumoch historických hudobných rukopisov a tlačí, ako aj rôznych archívnych prameňov k dejinám barokovej hudby v strednej Európe. Ťažisko publikácie spočíva v riešení piatich základných problémov z dejín hudobnej kultúry raného novoveku v mestách historického Spiša: evanjelické a. v. kantoráty ako spoločný činiteľ rozvoja spišskej hudobnej kultúry; mestské hudobné združenia (Collegium Musicum, Fraternitas Litteratorum) ako nositelia hudobných tradícií v mestách; mecenášstvo, čiže finančný a sociálny systém, ktorý umožňoval dlhodobo prosperujúci rozvoj hudobného života; osobnosť hudobného skladateľa v ranom novoveku; evanjelická rodina ako unikátny fenomén z hľadiska hudobného vzdelania a praktickej hudobnej výchovy. Súčasťou knihy je notová príloha a reprodukcie historických dokumentov (čiernobiele i farebné).

Viac: http://ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRkultura/publikacia_o_hudobnej_kulture_na_spisi

http://ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok