ECAV Ružomberok
Kronika roku 2015
Úvod
História
Kázne v r. 2015
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2015
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

Teologická konferencia 2015 v Trnave
27.9.2015 - http://ecav.sk

Generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda ZED v spolupráci s misijnovzdelávacím oddelením GBÚ každoročne pre duchovných ECAV pripravujú trojdňovú teologickú konferenciu. Tá tohoročná sa konala v dňoch 16. – 18. septembra 2015 v Trnave a jej téma znela "Reformácia a politika" s podtitulom "Cirkev a štát v starostlivosti o rôzne vekové skupiny". Okrem pozvaných hostí sa jej zúčastnilo viac ako 120 evanjelických duchovných.

Viac: tuhttp://ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok