ECAV Ružomberok
Kronika roku 2015
Úvod
História
Kázne v r. 2015
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2015
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

Konala sa konferencia pre pracovníkov s deťmi a dorastom
2.10.2015 - http://vdecav.sk

Mesiac september takmer pre každého z nás symbolizuje začiatok školského roka a s tým súvisiace povinnosti. Deti po návrate z prázdnin opäť sadajú do školských lavíc pripravené zas a znovu čerpať nové vedomosti. Pre pracovníkov detských besiedok a dorastu je to taktiež čas začiatku ich pravidelných stretnutí z deťmi.

Viac: tu


http://vdecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok