ECAV Ružomberok
Kronika roku 2015
Úvod
História
Kázne v r. 2015
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2015
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

O Evanjelickej bohosloveckej fakulte
8.10.2015 - http://www.fevth.uniba.sk

Vznik Evanjelickej bohosloveckej fakulty v Bratislave časovo súvisí so vznikom Univerzity Komenského v Bratislave po zrode samostatného spoločného štátu Čechov a Slovákov v Československej republike roku 1918. Podobne ako samotná Komenského univerzita, vznikla roku 1919 aj Vysoká škola teologická Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku v Bratislave. Prvý školský rok na nej začal 20. októbra 1919. Sídlila na Konventnej ulici č. 13, v budove niekdajšieho Evanjelického lýcea. Až 10. apríla 1934 sa fakulta stala štátnou ustanovizňou pod názvom Československá štátna teologická fakulta evanjelická v Bratislave. Štát odvtedy zabezpečoval finančné prostriedky pre jej činnosť. Naďalej bola však mimo rámca Univerzity Komenského.

Fakulta bola v roku 1939 premenovaná na Slovenskú evanjelickú bohoslo- veckú fakultu. V roku 1950, ako všetky bohoslovecké fakulty v ČSSR, prešla pod správu Ministerstva kultúry.

V roku 1954 bola fakulta na štátny nátlak presťahovaná do Modry, do budovy niekdajšieho evanjelického sirotinca, kde sídlila až do konca roku 1961. V januári 1963 bola znova premiestnená do Bratislavy. V roku 1964 bolo štúdium rozšírené zo štvorročného na päťročné. V dobe násilnej ateizácie platil pre prijímanie poslucháčov na fakultu štátom určený nízky numerus clausus, ktorý nedovoľoval kvantitatívny rozvoj fakulty.

Viac: http://www.fevth.uniba.sk/index.php?id=2291


http://www.fevth.uniba.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok