ECAV Ružomberok
Kronika roku 2015
Úvod
História
Kázne v r. 2015
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2015
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

Kostnická iskrička – 2
15.11.2015 - http://www.evanjelik.sk

Pokánie áno, odpustky nie –  V stredovekej spoločnosti nebol M.Ján Hus prvý, ktorý volal po náprave “v hlave i v údoch”. Nebol ním dokonca ani John Viklef (Ján Viklef), oxfordský profesor a jeho anglický predchodca v snahe o reformu cirkvi. Nielen západná cirkev, ale aj spoločnosť potrebovali reformy ako čerstvý vzduch. V cirkvi vládlo napätie už od r. 1309, keď sa pápeži presídlili z Ríma do francúzkeho Avignonu. Tu zastávali úzke záujmy francúzkeho kráľovského dvora, na úkor iných národov a krajín. V tomto kroku korení aj tzv. storočná anglicko – francúzka vojna. J. Viklef...


Viac: tu

http://www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok