ECAV Ružomberok
Kronika roku 2015
Úvod
História
Kázne v r. 2015
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2015
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku na 1. sviatok vianočný 25. decembra 2015
25.12.2015 - http://ecav.sk

Milí bratia a milé sestry! Počas Vianoc k nám zaznieva anjelská zvesť: „Narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.“ (L 2, 11)

Túto zvesť Vianoc však nestačí iba počuť, ale je potrebné ju aj prijať. Preto je dôležité, aby sme s posolstvom Vianoc mali osobnú skúsenosť. Túto potrebu deklarujú svojou aktivitou betlehemskí pastieri. Po vypočutí zvesti anjelov si povedali: „Poďme až do Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán.“ (L 2, 15).

Ich príklad nás pozýva, aby sme − len počúvajúc − neostali na povrchu diania. Po vypočutí musíme „ísť až do Betlehema“, teda ku koreňu vecí. Je potrebné, aby sme podľa vzoru pastierov našli aj my Narodeného, ktorý − podľa predpovede prorokov − prišiel kvôli nám.

Viac: tu


http://ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok