ECAV Ružomberok
Kronika roku 2016
Úvod
História
Kázne v r. 2016
Kázne v r. 2015
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2016
Kronika 2015
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Vyšli Správy P-ECAV zo Synod 2007 – 2013
19.2.2016 - http://www.ecav.sk

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku v Bratislave vo vydavateľstve Tranoscius, a. s., v Liptovskom Mikuláši s podporou Martin-Luther-Bund vydal publikáciu Svedčiť a svietiť. Správy P-ECAV zo Synod 2007 – 2013 (ISBN 978-80-7140-492-7).

Zborník obsahuje súbor správ Predsedníctva ECAV na Slovensku, ktoré boli postupne predkladané na zasadnutiach Synody ECAV na Slovensku v rokoch 2007 – 2013. Tieto správy zahŕňajú obdobie služby Predsedníctva ECAV na Slovensku, ktoré bolo zvolené v celocirkevných voľbách v júni 2006 a svoju činnosť začalo v novembri 2006, teda pred desiatimi rokmi: generálneho biskupa Miloša Klátika a generálneho dozorcu Pavla Delingu. Zborník môže poslúžiť aj ako zdroj informácií o bohoslužobnom živote našej cirkvi a o personálnom obsadení v rokoch 2007 – 2013, ako aj o aktivitách našej cirkvi v uvedenom období.

Viac: tu

obr

http://www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok