ECAV Ružomberok
Kronika roku 2016
Úvod
História
Kázne v r. 2016
Kázne v r. 2015
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2016
Kronika 2015
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Cena Leonarda Stöckela za rok 2015
23.2.2016 - http://www.ecav.sk

V 1. pôstnu nedeľu 14. februára 2016 na službách Božích v Ev. a. v. chráme Božom v Holíči generálny biskup Miloš Klátik odovzdal za rok 2015 bratovi farárovi ThB. Pavlovi Proksovi a sestre PhDr. Jarmile Slezáčkovej.

O udelení Ceny Leonarda Stöckela rozhodlo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na návrh Predsedníctva ECAV na Slovensku na zasadnutí 2. októbra 2015. Cena bola udelená bratovi ThB. Pavlovi Proksovi za celoživotnú prácu v ECAV na Slovensku v oblasti náboženstva a sestre PhDr. Jarmile Slezáčkovej za oblasť kultúry.

Viac: tu

http://www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok