ECAV Ružomberok
Kronika roku 2016
Úvod
História
Kázne v r. 2016
Kázne v r. 2015
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2016
Kronika 2015
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Miloš Klátik - Cestou nádeje
14.3.2016 - http://ecav.sk

Publikácia Cestou nádeje od generálneho biskupa Miloša Klátika, ECAV na Slovensku si v podtitule stanovila za cieľ priblížiť príspevok evanjelikov k slovenskej národnej identite. Kniha práve v dotlači vyšla vo vydavateľstve Tranoscius a podľa jedného z recenzentov, doc. Petra Gažíka, dáva nazrieť do histórie ECAV na Slovensku a jej významných dejateľov.

Dôležitá súčasť národných dejín

Cestou nádeje pozostáva z troch hlavných častí. Prvou je Luteranizmus a národná angažovanosť. Autor v nej pojednáva o vplyve Lutherovej reformácie na teológiu, ako aj na formovanie novodobých národov. Zameriava sa i na reformáciu na území dnešného Slovenska v premenách globalizácie a na prejavy slovenskej identity v evanjelickom prostredí od šírenia reformácie do roku 1918. V druhej časti venuje pozornosť nositeľom luteránskych impulzov a ich vplyvu na prejavy slovenskej identity medzi rokmi 1517 – 1781. Tretia časť je pohľadom na angažovanosť evanjelikov v národnom obrodení s akcentom na život a dielo niektorých významných osobností.

Okrem odborného hľadiska téma publikácie podľa slov doc. Gažíka prináša aj luteránsko-konfesionálne hľadisko. „V publikácii sú podané základné reálie slovenského luteranizmu, ktoré sa týkajú vzniku a vývoja zriadenia cirkvi, jej štruktúr, spolkov, škôl, teologického učenia a bohoslužobných poriadkov, náboženskej a literárnej spisby, školstva a inštitúcií slovenských evanjelikov so zreteľom na ich podiel a prínos pri tvorbe rôznych foriem národného života,“ konštatuje P. Gažík s tým, že dielo dosvedčuje biblické a reformačné zakotvenie evanjelickej cirkvi.

Ako tvrdí, konfesionálny a mierne apologetický (obhajujúci kresťanskú náuku) ráz práce možno vysvetliť snahou autora zdôrazniť v súčasnosti stále nedoceňovaný či obchádzaný fakt, že slovenské evanjelictvo tvorí dôležitú a neodmysliteľnú súčasť našich duchovných, národných a kultúrnych dejín. Za pozitívum označuje aj prípady, keď autor prvýkrát priblížil doteraz menej známe postavy evanjelickej cirkvi, pričom musel vychádzať aj z ich pôvodných prác.

Viac: tu

obr

http://ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok