ECAV Ružomberok
Kronika roku 2016
Úvod
História
Kázne v r. 2016
Kázne v r. 2015
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2016
Kronika 2015
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Slávnostné udelenie Ceny Sebastian 21. 3.
19.3.2016 - http://ecav.sk

Ars ante portas, o. z., vás pozýva na slávnostné udeľovanie Ceny Sebastian za roky 2014 – 2015 v piatok 21. marca 2016 o 18.00 hod. (deň 331. výročia narodenia J. S. Bacha) v Malom evanjelickom kostole na Panenskej ul. v Bratislave.

Účinkujú: tohtoroční laureáti Ceny Sebastian (ich mená budú zverejnené až na podujatí) a laureát Ceny Sebastian 2014 violončelista Jozef Lupták.

Mimoriadne Ceny Sebastian udelíme profesorovi Jánovi Valachovi, členovi odbornej poroty Ceny pri významnom životnom jubileu 90 rokov (laudatio: muzikologička PhDr. Terézia Ursínyová) a ďalšiemu členovi poroty Ivanovi Kadlečíkovi in memoriam (laudatio: publicista, historik kultúry a umenia PhDr. Viliam Jablonický). Laudatiá na laureátov Ceny Sebastian prednesú dirigent, organista, pedagóg Mgr. Ján Schulz, Mgr. art. et Mgr. Monika Bažíková, ArtD., Katedra hudby Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline, a PaedDr. Gabriela Zavadská zo Strednej zdravotníckej školy v Humennom, významná podporovateľka umenia v tomto meste.

Cenu Sebastian udeľuje občianske združenie Ars ante portas za mimoriadny prínos k odkazu diela Johanna Sebastiana Bacha pre súčasníkov.

Ján Juráš, Ars ante portas, o. z.

Viac: tu

obr

http://ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok