ECAV Ružomberok
Kronika roku 2016
Úvod
História
Kázne v r. 2016
Kázne v r. 2015
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2016
Kronika 2015
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
235 rokov od Tolerančného patentu
25.10.2016 - http://www.ecav.sk

Pred 235 rokmi, 25. októbra 1781, vydal cisár Jozef II. Tolerančný patent, ktorý podrobne stanovil náboženské slobody nekatolíkov – evanjelikov augsburského a helvétskeho vyznania a pravoslávnych kresťanov v Uhorsku.

Tolerančný patent znamenal zastavenie prenasledovania evanjelikov a umožnil im znovu vstúpiť do spoločenského života. Stali sa z nich plnohodnotní občania štátu. Medzi významné ustanovenia patentu patrila možnosť postaviť si vlastný chrám, faru a školu. Po sto rokoch prenasledovania opäť mohli vznikať nové cirkevné zbory.

Všetky úľavy, ktoré Tolerančný patent obsahoval umožnili nebývalý rozkvet evanjelickej cirkvi. Podľa prvého schematizmu, vydaného Bohuslavom Tablicom v roku 1808, na území dnešného Slovenska bolo vtedy vyše 270 evanjelických zborov, z ktorých viac ako 150 vzniklo až po Tolerančnom patente, postavilo sa veľa tzv. tolerančných kostolov a opravili sa staršie chrámy.

Mojmír Benža

Viac: tu

http://www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok