ECAV Ružomberok
Kronika roku 2016
Úvod
História
Kázne v r. 2016
Kázne v r. 2015
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2016
Kronika 2015
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Evanjelické služby Božie z Brezna 20. 11.
20.11.2016 - http://ecav.sk

V nedeľu 20. 11. 2016 o 10.00 hod. RTVS − Slovenská televízia na Dvojke odvysiela priamy prenos zo služieb Božích z Ev. a. v. chrámu Božieho v Brezne. Kázať bude generálny biskup Miloš Klátik. Spievať sa budú piesne z ES č. 477, 264, 696, 275, A 66 a 263.

Celocirkevná spomienka na evanjelického farára a superintendenta Karola Kuzmányho sa uskutoční pri príležitosti 210. výročia jeho narodenia a 150. výročia jeho úmrtia.

Do programu služieb Božích prispeje Spevácky zbor mesta Brezno a Klarinetové trio.

Po skončení služieb Božích bude nasledovať pietna spomienka pri pamätnej tabuli Karola Kuzmányho. Po nej je pripravený bohatý kultúrny program venovaný osobnosti Karola Kuzmányho, ktorý bol nielen významnou osobnosťou našej cirkvi, ale aj známym spisovateľom, novinárom a prvým podpredsedom Matice slovenskej.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu,


Viac: tu

obr

http://ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok