ECAV Ružomberok
Kronika roku 2017
Úvod
História
Kázne v r. 2016
Kázne v r. 2015
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2017
Kronika 2016
Kronika 2015
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch


Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Viera v Krista - zdroj milosti
22.11.2017 - http://www.ecav.sk

Pri príležitosti 500. výročia reformácie vydavateľstvo Polárka vydalo výber z kázní, prednášok a spisov Dr. Martina Luthera pod názvom Viera v Krista - zdroj milosti.

Na začiatku tridsiatych rokov minulého storočia sa horlivý služobník Kristovho evanjelia, neskorší hamburgský biskup D. Karl Witte podujal vybrať z kázní, prednášok a spisov reformátora Dr. Martina Luthera úryvky, ktoré by mohli poslúžiť pri každodennom stíšení nad Božím slovom ako pomoc na prebudenie i posilnenie viery v Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Bola to nielen obrovská, ale, ako sa ukázalo, aj nesmierne potrebná a podnes požehnaná práca, o čom svedčia desiatky vydaní diela v pôvodine i prekladoch na šírom svete.

Viac: tu


http://www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok