ECAV Ružomberok
Kronika roku 2019
Úvod
História
Kázne v r. 2019
Kázne v r. 2018
Kázne v r. 2017
Kázne v r. 2016
Kázne v r. 2015
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2019
Kronika 2018
Kronika 2017
Kronika 2016
Kronika 2015
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch


Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

Služby Božie s uvedením 2. zväzku knihy „Cirkev v útlaku”
6.3.2019 - http://ecav.sk

Dňa 2. marca si pripomenieme 100 rokov od narodenia Pavla Uhorskaia, po Nežnej revolúcii prvého generálneho biskupa ECAV. Ordinovaný bol v r. 1942 v Novom ev. kostole na Legionárskej ul. V nedeľu 3. marca bude v Novom kostole na službách Božích o 10.00 h. predstavený druhý zväzok knihy: Pavel Uhorskai, Cirkev v útlaku.

Ako dar bude odovzdaná rodinám tých bratov a sestier, ktorých otcovia – ev. farári boli vystavení útlaku v rokoch ateistického socializmu. Prihovorí sa aj brat farár Matúš Heise, riaditeľ Nadácie luteránskeho dedičstva (Lutheran Heritage Foundation) z USA. Pôsobil ako misionár v Moskve. Bude hovoriť o prenasledovaní evanjelikov v Sovietskom zväze v období rokov 1929 – 1939.

Srdečne vás pozývame uctiť si pamiatku martýrov a prijať povzbudenie z ich ťažko preskúšanej viery. Svedectvo o nej prináša aj 2. zväzok knihy Cirkev v útlaku, ktorú vám dávame do pozornosti.

Mgr. Martin Šefranko, námestný farár Cirkevného zboru ECAV Bratislava Legionárska

Viac: tu

obr

http://ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok