ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2008
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
7.12.2008 - 2. nedeľa adventná

Text: Izaiáš 35
Piesne: 1, 27, 16

Bratia a sestry v Kristu!
   
Poznáte historických sedem divov sveta? Artemidin chrám v Efeze, o ktorom sme si čítali na biblickej hodine v Skutkoch apoštolských, Rhodský Kolos, zachované egyptské pyramídy, ale aj Semiradine záhrady, ktoré dal vystavať manžel svojej milovanej manželke uprostred púšte. Ani si nevieme predstaviť tú krásu, tú oázu života uprostred sušiny, uprostred vyprahlosti, ktorej asi najzložitejšia a najnákladnejšia časť bolo zavlažovanie. Ale láska dokázala stvoriť jeden zo siedmich divov sveta.

Nám Slovákom je púšť asi dosť vzdialená, málo z nás púšť videlo na vlastné oči. A predsa sme sa dnes započúvali do starozmluvného textu, kde Boh ponúka život do umierajúceho sveta.
Pri púšti ešte zostaneme v príbehu misionára, ktorý pri svojej misii stretol beduína ako má priložené, dokonca zaborené ucho v piesku. Takto, s uchom zaboreným do púšte preležal hodinu, keď sa ho misionár opýtal. Prečo to robíš? Beduín mu podal zvláštnu odpoveď: Počúvam ako púšť plače, lebo sa jej nedarí premeniť na krásnu záhradu akou by chcela byť. Ale stále zostáva pustá.
   
Advent zvestuje: Boh má svoje plány s púšťou! Pán Ježiš prišiel na to, aby púšť zmenil na záhradu! Púšť, ktorá je aj na Slovensku, aj v našom meste, v našich dedinách. Púšť ľudského srdca. Stačí, ak si priložíte ucho a dobre sa započúvate do jej kvílenia a plaču. Budete to počuť. Tak ako to počul ten beduín.
   
Nemusíme ísť do krajín zasiahnutých katastrofou živlu, aby sme si mohli púšť, v ktorej ľudia žijú, všimnúť. Stačí, ak si všimnete mladých ľudí. Žijú v depresii, bez zmyslu, z jedného dňa na druhý. Berú si život. Berú život druhým... Pretože púšť v srdci sa prejaví navonok. Ľudia sú nervózni, z ich úst vychádzajú urážky, z ich mysle kriminalita...a je toho tak veľa. Možno na vašej ulici, možno vo vašom vchode, možno vo vašej kuchyni...
   
Dnes skrze Božie slovo nám znie krásna správa, nie od človeka, ale od Hospodina, ktorý otvoril možnosť: Ja zmením púšť na krásnu záhradu! Zmením zomieranie na život!

Pán Ježiš o sebe povedal, že On prišiel na to na svet, aby sme mali život a aby sme ho mali v hojnosti. Boh spravil koniec živoreniu pre tých, ktorí sa odvážia zveriť mu svoj život a prijať Jeho ponuku. Pán zmenil životy mnohých. Od Zachea, cez Máriu, Petra, až po Lotra na kríži...A dejiny nám vravia o státisícoch ďalších. Zmenil púšť v srdci na oázu života, nádeje a radosti.

Pozrite sa na svoje okolie! Vy! Na spoločnosť, na svet, na susedov, na vašich známych, možno na vaše deti. A v mysli vám prebleskne myšlienka: Tak by bolo dobré to a to zmeniť....Ale nakoniec, len kývnete rukou a poviete si: to je zbytočné. My ľudia by sme chceli, aby sa to zmenilo všetko zrazu. Napríklad zázračným zákonom. Ale Boh chce zmeniť tú púšť v tvojom srdci, pretože On vie, že to je kľúč k zmene sveta.
   
Pán Boh nebude meniť svet donucovacími prostriedkami, vonkajšími zákonmi. On vie, že svet púšte môže byť skutočne zmenený len zvnútra. A to je najťažšie. Keď Boh mení ľudské srdce, to je div tohto sveta! Keď Boh, mení človeka, ktorý Mu v pokore a v slzách vyznal, že túži po krásnej záhrade...

Izaiáš vo veľkej radosti vraví, že keď Bohu dovolíme nás meniť, tak sa naše oči otvoria a naše uši sa uvoľnia a budeme skákať ako jeleň a náš jazyk zvučne bude Boha oslavovať, pretože si uvedomíme, že voda vytryskla na púšti!(5. a 6. verš). Je to neuveriteľná vízia? Z púšte urobiť kvetinovú záhradu? Zdá sa vám to nemožné?

A predsa, na Sinajskom poloostrove je jedna púšť, púšť kamenná, vyprahlá, bez života, ktorú židovskí odborníci dlhé roky zavlažovali až zrazu... vykvitli narcisy. Radovať sa bude púšť i suchý kraj, jasať bude step a kvitnúť, ako narcis bude prekvitať.(1.verš)

Počujete ten plač púšte? Plač, ktorý nemožno počuť, snáď len vidieť, či cítiť? Vás si Boh vyvolil za poslov Jeho adventnej zvesti, že tam, kde Kristus vstúpi so svojou silou lásky, tam môžu rozkvitnúť narcisy i v púšti ľudského srdca. Len dobre „počúvajte...“

Amen
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok