ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
6.1.2009 - Zjavenie

Text: Efezským 2,4-18
Piesne: 63, 77, 35, 73, A-19

Milí bratia a sestry v Kristu!

Svoju minulosť má každá vec, krajina, každá rodina, každý z nás a apoštol nám chce osviežiť našu pamäť a pripomenúť nám to, čím sme boli. Je pravdou, že minulosť nie je veľmi populárne slovo pre ľudí. Nemáme radi, keď sa nám niekto špára v minulosti, neradi sa k nej vraciame, pretože minulosť v sebe často skrýva niečo, pri čom človek trochu, niekedy i viac, znervóznie.

Ale Pavol nemá s tým problém a robí práve to: špára sa v minulosti Efežanov. Píše im a pripomína: kedysi ste boli pohania, boli ste tmou, boli ste vylúčení zo spoločenstva s vyvoleným národom, boli ste bez zasľúbenia, bez nádeje, boli ste bez Krista  a boli ste, (ako to dala do názvu svojej knihy sestra Royová): BEZ BOHA NA SVETE!
   
Dnešné slovo z listu Pavla môžeme rozdeliť na dve časti: KEDYSI A TERAZ. Každý máme svoje „kedysi“ a svoje „teraz“. A obyčajne, to „kedysi“ a to „teraz“, nebýva  rovnaké. Nikto sa kresťanom nenarodil, a ani krst svätý neurobil nikoho odolným proti hriechu. Každý máme časť svojho života, ktorú nazývame minulosť a v nej je aj obdobie, keď sme boli Bohu ďalekí.

Dnes si pripomíname udalosť zjavenia Boha – Pána Ježiša Krista pohanom. Aj keď je viac-menej po Vianociach, vráťme sa ešte raz do Betlehema a pozrime sa na tých, ktorí kedysi boli ďalekí Bohu, ale z Jeho lásky sa stali Bohu blízkymi.
   
Mudrci, mágovia z východu. Neviem si predstaviť nikoho, kto by bol  lepším predstaviteľom práve tých vzdialených od Boha, než boli títo mudrci, ktorí sa zaoberali astrológiou. Samozrejme, že veľká bola aj ich geografická vzdialenosť, boli z orientu, museli putovať mesiace, prekonať na vtedajšiu dobu obrovskú vzdialenosť, len aby sa stretli s narodeným Kráľom.

Ale oveľa väčšia boli ich náboženská vzdialenosť. Veď títo muži sa zaoberali astrológiou, z hviezd čítali budúcnosť, boli pohanmi, ktorí používali mágiu na to, aby si vykladali rôzne znamenia. Tá duchovná priepasť medzi nimi a Pánom Bohom bola  obrovská. Urobme si krátky exkurz do Starej zmluvy a pripomeňme si Božie slová na adresu vykladačov znamení: 5M 18,9-14...

Vidíte tú obrovskú Božiu milosť? Boh Kristovým narodením priťahuje k sebe tých, ktorí sú duchovne od Neho na tisíce míľ vzdialení. Boh pred veštcami a vykladačmi znamení vystríha svoj ľud, a na druhej strane, aby zažiarilo svetlo do tmy pohanov, dá na nebo znamenie hviezdy, aby tí ktorí sú slepí bez Boha na svete, mohli uvidieť Spasiteľa a stať sa Mu blízkymi.

Apoštol ale nezabúda spomenúť i tých, ktorí sa pokladali za blízkych, za zbožných, pretože im bol daný zákon a oni patrili k vyvolenému Božiemu ľudu. Ale Kristus, daný im na záchranu, im bol cudzí a k ich srdcu mal veľmi ďaleko.

Pavol však nepíše len o minulosti, neexistuje len kedysi. 13.verš začína: Hoci kedysi ste boli ďalekí, ale teraz ste sa v Kristu Ježiši stali blízkymi jeho krvou. A pokračuje...14.-16.verš. A tá dobrá zvesť dnešnej slávnosti Zjavenia sa Krista Pána pohanom znie: A tak (Pán Ježiš) prišiel zvestovať pokoj vám ďalekým a pokoj aj vám blízkym.

V Kristu máme TERAZ k Bohu blízko všetci, ktorí sme sa z mnohých národov a náboženstiev stali jedným ľudom. Aj tí, ktorí sme nemali záujem, nepoznali Boha, boli voči Nemu ľahostajní, popierali Ho, boli jednoducho ďalekými. A i dnes sú ešte mnohí ďaleko. A v Ježišovi majú blízko i tí, ktorí si len myslia, že sú blízko a že majú ten správny postoj k Bohu. V dobe Pavla to boli židia, dnes sme to niekedy aj my...

Ale On je pokoj a spojil ďalekých aj blízkych, a tak skrze Pána Ježiša daného každému človeku pre záchranu máme prístup k Otcovi všetci a to v jednom Duchu. Amen


Ilona Bázliková
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok