ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
1.2.2009 - 4. nedeľa po Zjavení

Text: 1. Korintským 1, 26-31
Piesne: 210, 289, 644, 362

Milí bratia a sestry v Kristu!
    
Ľudí od nepamäti lákalo to, čo pôsobí veľkolepo. Stačí spomenúť stavbu babylonskej veže či egyptské pyramídy. Aj v súčasnosti sa metropoly sveta predháňajú v stavbe čo najvyššieho mrakodrapu. A elegantný mercedes imponuje viac našim očiam ako poľský fiat.

Akademické tituly, široké vedomosti, fyzická sila, telesná príťažlivosť a najmä bohatstvo, vplyv a moc patria dnes k vyhľadávaným a preferovaným hodnotám.

Ak sa niekto rozhodne vybudovať firmu alebo založiť politickú stranu, usiluje sa pre ňu získať práve takýchto ľudí: známych, vplyvných, ktorí majú postavenie, tých, ktorí sa dokážu obracať vo svete financií, ktorí vedia obratne narábať svojím jazykom.

A čo Pán Boh? On používa úplne iný, povedali by sme neštandardný postup. Keď začal pripravovať pôdu pre svoj veľkolepý plán záchrany človeka, vyvolil si nevydatú Máriu z galilejského „zapadákova“ Nazareta a práve ona sa stala matkou jeho Syna. Ten sa nenarodil v kráľovskom paláci, ani v reprezentačných priestoroch najvyššieho úradu krajiny, ale v zapáchajúcej maštali. A aj prvá audiencia bola veľmi čudná. Boli ňou pastieri.

Pán Ježiš sám v tomto neštandardnom postupe pokračoval. Keď zakladal svoju cirkev, čudné bolo personálne obsadenie jej vedúcich:

Peter – náladový muž, neučený rybár, ktorý seba precenil a svojho Majstra zaprel.
Jakub a Ján, ktorí poškuľovali po popredných miestach.
Učeníci, ktorí svojho Pána v hodine Jeho smrti opustili.
Pavol – bývalý horlivý prenasledovateľ kresťanskej cirkvi, ktorému bolo potešením, viazať a zajímať ľudí oddaných Kristovi, ktorému bolo potešením prizerať sa ako hádžu kamene do prvého mučeníka Štefana.

V tomto divnom personálnom obsadení teda išlo prevažne o ľudí bez zvláštnych kvalít, bez ekonomických možností, bez politického vplyvu a s nejednou „vadou“ charakteru. Na prvý pohľad žiadne zvláštne osobnosti, žiadni kresťania- giganti.

Pre Pána Ježiša to však nebolo ani vtedy a nie je ani dnes rozhodujúce. On si vyberá ľudí, ktorých hlavnou a často jedinou kvalitou je sám Boh v nich. Nie ich šikovnosť, nie ich známosti, poznatky a schopnosti /v.:27-29/.

Dokonca mnohokrát ich kvalitou nebola ani ich viera. Tá môže byť iba ako horčičné zrnko. Pre Pána Ježiša nie je rozhodujúce mať veľkú gigantickú vieru. Veď, povedzme si úprimne, kto z nás ju má?

Pre neho je dôležité mať veľkého Boha a Jemu dokázať zveriť samého seba, svoj život. Podstatné je poznať, mať a poslúchať Ježiša Krista. My môžeme byť v ľudských očiach múdri, ale bez Neho sme stratení.

Keď prechádzame tými slovami apoštola, môžeme sa opýtať: mal Pavol niečo proti múdrosti?... Naopak, on sám bol vzdelaným mužom, dokonca prednášal vtedajšiemu intelektuálnemu výkvetu v Aténach na Areopágu a nebol zahanbený.

Vzdelanie a múdrosť patria k tomu, do čoho sa investovať oplatí, len nesmieme zabudnúť, že Božie veci sú skryté aj pred mnohými múdrymi tohto sveta a zjavené sú nemluvňatám. Nezabúdajme ani na slová múdreho kráľa Šalamúna: Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Počiatok múdrosti je, keď sa bojíme svojho Boha zarmútiť.

Múdry je ten, čo si na svojej múdrosti nezakladá, pretože vie: Bez Ježiša som napriek svojej múdrosti stratený. Ani akademický titul, ani známosti, ani žiadne hodnosti na poslednom Božom súde nezavážia. Pavol píše: poznanie sa pominie, ale to čo jediné zaváži je poznať pravého Boha  a Toho, ktorého On poslal.

Sme tí, ktorí doprajeme našim deťom vzdelanie, doprajme ho aj sebe, neprestávajme sa učiť, no nezabudnime, že našou najväčšou múdrosťou je Ježiš. Bez Jeho múdrosti a jeho poznania, sme stratení. Len skrze Neho sme ospravedlnení a prijatí. /v.:30/

K Ježišovi môžeme prísť takí akí sme. 
V jednej piesni sa spieva: Ku Tebe idem taký aký som, na duši s ťažkým bremenom. Do prachu padám pod krížom, prijmi ma, Pane môj. Môžem prísť bez ľudskej múdrosti, bez moci, taký aký som. No On ma takým, takou nenechá. On ma zmení. Zmení ma Jeho múdrosť a moc Jeho lásky.

A to všetko pre mňa robí nie preto, že by som si to zaslúžila svojou kvalitou. Znie to ako bláznovstvo: vykúpení v Ježišovi, uzdravení jeho jazvami. Ale toto tajomstvo sa nedá vysvetliť múdrymi ľudskými slovami, dá sa len pochopiť srdcom. Kiež z nás, tak chatrného materiálu rastie krásna Božia stavba! Amen.

Ilona Bázliková
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok