ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
22.2.2009 - 1. pôstna nedeľa

Text: 1. Korintským 5, 6-8
Piesne: 193, 85, 652

Milí bratia a sestry v Kristu!

Izraelci 40 rokov putovali, aby utiekli otroctvu a našli slobodu. Podarilo sa im to? Našli zasľúbenú zem? Áno i nie. Utiekli síce otroctvu Egypta, ale nie otroctvu hriechu. Našli slobodu od egyptských bičov, ale nie slobodu pre svoje srdce. Nikto z tých, ktorí odchádzali z egyptskej krajiny to zasľúbené svojím Hospodinom nenašli ani nevideli. Dokonca aj Mojžišovi bol dopriaty len pohľad na to, čo Boh sľúbil. Za 40 rokov ich srdce, myseľ neboli pripravené na Boží dar.
   
My vieme toho dosť. O Pánu Bohu, o Jeho Synovi, o Betleheme, o Golgote, poznáme varovania, poznáme zasľúbenia. A máme 40 dní prípravy na to, aby sme nie dokonalí, ale úprimní slávili sviatky Veľkej noci.
   
Apoštol nás vyzýva k tomu, aby sme nemiešali to, čo sa zmiešať nedá. Aby naše slávenie Noci, ktorá bola pre každého z nás naozaj veľká, nebolo mixovanie Božích vecí s našimi starými, ktoré vnášame do všetkého, čo má zostať sväté. 40 dní pôstu mám na to, aby som sa zobudila! Aby som sa zobudil!

Tie slová o starom kvase, o nakvasenom ceste čítame s takou ľahkosťou! Akoby sa to nás netýkalo! Vravíme si: to Pavol vyčíta tým Korinťanom ich hriešny život...To ako trpia vo svojom spoločenstve ľudí so zlou povesťou. Aké skazené bolo kresťanstvo v Korinte! Aké zlé meno robili Kristovi!
   
Prebuďme sa!  Je to o nás. A našom slávení sviatkov! Písmo nám vraví, že ak chceme prijímať Krista spolu s kvasom nešľachetnosti, naša duša bude vykorenená spomedzi živých v Kristu.
   
Pretože naším najväčším problémom Veľkej noci je falošnosť! Falošnosť v duchovných veciach!

My vieme, že starý kvas musí zmiznúť z nášho života, ale my v nádeji že to nevidno, ponecháme si kúsok, len malý kúsok. Viete čo urobí kúsoček kvasu? To, že múka s vodou či mliekom zväčší svoj objem. Kúsok kvásku prenikne celým cestom a zmení ho. Aj Ananiáš so Zafírou si chceli nechať len kúsok z peňazí. A ani to, že dosť z tých peňazí, čo dostali za pole venovali ako milodar pre zbor, im nepomohlo. Padli mŕtvi.

Nie preto, že si niečo nechali – to bolo predsa povolené. Ale preto, lebo tvrdili, že dali všetko. Robili zo seba zbožnejších ako boli. Ich duše prenikol starý kvas. Nebolo ho veľa. Ale falošnosť a hranie sa na svätých z nich urobili mŕtvych v Božom kráľovstve.
   
Falošná myseľ. Hranie sa na svätého. Miešať vieru so službou hriechu, Pána Ježiša s Beliálom, miešať Pána Boha so svetom, svetlo s tmou. Aj tak vyzerá „kresťanské“ slávenie Veľkej noci.

A čo je najhoršie, vieme sa tým chváliť. Ten istý text v modernom preklade znie: Nechápem ako sa môžete  chváliť svojou dokonalosťou, a pritom medzi sebou trpieť takú špinu... Chváliť sa duchovnosťou, svetlom, vieme sa chváliť programom, krásnym spevom, krásnymi modlitbami, krásnym slovom, krásnou zbožnosťou, a tým, že sme dobrí evanjelici, dobrí kresťania.
   
Všetko je v poriadku? Veď všetka naša chvála je len Božia milosť, všetko to ako my môžeme sláviť sviatky je len naša nedokonalosť prijatá Božou láskou.

My chceme sláviť Veľkú noc nakvasení starým kvasom, ktorého trošičku sme si nechali. Pre istotu? Chceme prijímať Krista. Chceme putovať s vyvoleným národom do zasľúbenej zeme.

Ale na cestu k Veľkej noci si berieme svoju dôverne známu starú falošnosť. Trochu ju schováme. Ak vyjde najavo, snažíme sa ju obrániť – odobriť si ju. A veľakrát už na začiatku pôstu vieme, že sa jej ani nechceme vzdať. Veď nie veľa, len kúsoček.

Máme 40 dní prípravy. Ako budeme sláviť sviatky? Budeme zasa miešať staré s novým? S tým, čo nám Pán Ježiš Kristus ponúka?

Ak som rozhodnutá prijať slobodu, Jeho zasľúbenie, prijať veľkonočného Baránka, ktorý bol za mňa obetovaný, musím sa vzdať starého kvasu, falošnosti, tmy, neúprimnosti, zlosti, nešľachetnosti, špiny a nákazy.

Opusťme ten starý, hriechom preniknutý život a oslavujme Krista v čistote, úprimnosti a pravdivosti.

A bojujme v tomto pôstnom čase v Božej moci o čistotu a pravdu vo svojom živote. Aby som mohla, aby som mohol pristúpiť tak ako je to napísané v liste Židom: Pristupujme pred Boha s úprimným srdcom, v plnej istote viery, ako takí, ktorí majú srdce očistené od zlého svedomia a telo obmyté čistou vodou. (Žid 10:22). Amen.

Ilona Bázliková
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok