ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
5.12.2010 - 2. adventná nedeľa

Piesne: 326, 18, 496

Kázňový text: Spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej. V bázni pred Hospodinom bude mať svoju záľubu. Nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia, a nebude rozhodovať podľa toho, čo mu uši počujú. Iz 11, 2-3

Drahé sestry, milí bratia v Kristu!   

Prečítané slová nadväzujú na verš, ktorý sme čítali na štvrtkových službách Božích. Vtedy sme hovorili o jave, ktorý môžeme vidieť v lesoch. Na koreňoch alebo pňoch zlomených či vyvrátených stromov môže vyrásť nový prútik. Na tom, čo je mŕtve môže vyklíčiť nový výhonok, ktorý je začiatkom nového života.

Prorok Izaiáš ohlasuje túto dobrú správu. Tvrdí, že na troskách pýchou prehnitého stromu, ktorým bol  Izrael, sa objaví mládnik – teda nový začiatok.  Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok.

Narodený Ježiš je tým výhonkom, tým nenápadným začiatkom, ktorý prináša nový život, zmenu a nádej do ľudského rodu i do našich osobných príbehov.

Prorok zdôrazňuje výnimočnosť TOHO, ktorý prichádza. Spočinie totiž na ňom Duch Hospodinov. Bude to kvalitou iný človek, akých mal možnosť tento svet doteraz vidieť.
   
V Biblii sa dozvedáme, že Duch Boží zostúpil na mnohých a zmocnil k veľkým veciam mnohých mužov. Spomeňme napríklad Gideona, Samsona, Mojžiša či Eliáša. Duch Boží týchto mužov zmocnil pre konkrétnu úlohu. Nebol však  pri nich natrvalo. Ale tu je ohlasovaný NIEKTO, na kom spočinie Duch Boží natrvalo.
   
A toto sa prejaví na kvalite i spôsobe jeho života. Prejaví sa to predovšetkým na vzťahu k Hospodinovi. Na jeho živote budeme môcť konečne vidieť, ako vyzerá láska a rešpekt voči Bohu.  V bázni pred Hospodinom bude mať svoju záľubu.

Toto sa prejaví aj na postoji k druhým ľuďom. Nebude veci posudzovať ako omylný človek, ale ako samotný Boh. Nebude súdiť podľa toho, ako sa veci javia na prvý pohľad, a nebude sa rozhodovať na základe rečí, ktoré sa mu donesú.

My si pri týchto slovách uvedomujeme, že máme pred sebou vykresleného Pána Ježiša Krista, ktorého síce prorok nemohol poznať, ale jeho vlastnosti a charakter mal pred očami.

  
Je toto, čo Izaiáš ohlasuje pre nás dobrá či zlá správa?  Myslím, že je zároveň dobrou i zlou správou. Tak často si prajeme, aby sa s nami jednalo spravodlivo a korektne, aby k nám druhí nepristupovali s predsudkami a nálepkami.

Milý brat, milá sestra, ak túžiš po tom, aby ťa niekto vnímal pravdivo a korektne, dobrou správou je, že je tu niekto od koho to konečne môžeš zažiť.

Ale na druhej strane si položme aj my otázku: „sme my sami spravodliví a korektní voči druhým?“ Nepristupujeme aj my sami k druhým ľuďom s predsudkami? Nie sme to my, ktorí dávame druhým a dokonca i sebe rôzne nálepky?

Tak napríklad radi ukazujeme okoloidúcim nálepku – „som dobrý kresťan“. Chodím do kostola, pravidelne sa modlím, spievam kresťanské piesne, zúčastňujeme sa cirkevných stretnutí a konferencií. Čítam kresťanskú literatúru, vlastním i Bibliu,  viem sa v nej orientovať a dokonca poznám viacero textov naspamäť. To by už o niečom mohlo vypovedať.

Vážnosť tejto Izaiášovej správy pre nás je v tom, že by sme si mali  uvedomiť, že sme v prítomnosti Toho, ktorý nehodnotí podľa toho, čo Mu predložíme pred oči. Vidí do hĺbky našich motívov. Vidí viac ako len náš výzor milého a trpezlivého človeka a  počuje aj to, čo nepovieme.

Ježišov pohľad pre nás takto nemusí byť vždy príjemný, ale je vždy užitočný a očisťujúci. Keď sa Ježiš zahľadel na vtedajšiu duchovnú elitu a uvidel ich vnútro musel povedať: Beda vám pokrytci, že čistíte zovňajšok čaše a misky, ale vnútri sú plné lúpeže a nemiernosti. Preciedzate komára a prežierate ťavu.

Ak sa dnes Kristus pozerá do môjho a tvojho života,  určite si všimne mnoho dobrého. Počnúc našimi síce dobrými úmyslami, až po dobré skutky, ktoré sme vykonali.

Ale, čo si všimne určite, je málo lásky a rešpektu voči Bohu a málo lásky a úcty voči nášmu okoliu. Boh sa nás nepýta, ani nebude pýtať, prečo sa častejšie nemodlíš? Prečo častejšie nečítaš Bibliu? On sa nás pýta: Prečo nerastieš v láske ku mne aj  k ľuďom, ktorých som ti dal? Prečo v tvojom živote stála dominuje sebaláska?

 Bratia a sestra, pri hľadaní odpovedí sa vrátim k obrazu z 1. verša. Aby mohlo v našom živote vyrásť niečo nové - Božie, potrebujeme, aby bolo niečo zlomené, aby niečo padlo na zem. Aby padol ten strom pýchy  a všetko to, čo je len na oko veľkolepé.

Zvaľme dnes svoju pýchu a nedostatok lásky k Bohu aj našim blížnym. Nech padne ten strom sebectva, o ktorý sa tak staráme, ktorý tak často svojou sebaláskou polievame. Vyznajme pred Bohom svoju vinu.

Apoštol Pavol hovorí posolstvo o novom živote: Ale Boh bohatý na zmilovanie, obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvy v prestúpeniach.

Boh je bohatý na zľutovanie, ale  nemôže nás oživiť a nemôže dať vzrastu novému životu, kým naša pýcha a naša predstava o našej dobrote nebude mŕtva. Len s Ježišom Kristom a v Kristovi môžeme žiť nový život.

To je predpoklad i k tomu, aby sme sa i my vo svojom konaní a v našich súdoch začali podobať na svojho Pána Ježiša Krista. Amen!

David Bázlik
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok