ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
19.12.2010 - 4. adventná nedeľa

Piesne: 16, 29, 20, 28, A 6
Text: Zachariáš 9,9

Ajhľa, tvoj Kráľ prichádza k tebe...

Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!

Sme pozývaní. Mnohými ľuďmi, obchodníkmi na nákup nového televízora alebo teplého oblečenia, keďže udrela taká zima. Samozrejme je dôležité prijať pozvanie na predvianočné nákupy potravín, kultúrou sme pozvaní zasa na predstavenia, koncerty, tanec, spev, hudba, dráma, muzikál, výstavy. Dnes dostanete pozvanie aj do kostola, aj to predsa patrí k vianočnej atmosfére. Odvšadiaľ počujeme príďte, príďte k nám, aj k nám a my možno nevieme kam skôr.
Ak je to tak, asi sme prepočuli to slovo, ktoré nám zaznelo v kostole pred tromi týždňami:

Ajhľa!!! Stoj! Kam by si chodil! Advent predsa nie je o tom, čo z neho spravili ľudia! Ty nemáš nikam chodiť. Veď všetky kresťanské piesne spievajú o tom, že sa máš zastaviť, pretože niekto prichádza k tebe! Tvoj Kráľ...

Ale my ľudia sa nedáme tak ľahko vykoľajiť. My by sme stále chceli niekam chodiť! Ak poviete dnes vášmu dospelému synovi, či vnukovi túto správu: tvoj kráľ prichádza k tebe. Vo viacerých prípadov tuším odpoveď: No a!?

Je zvláštne, že tento text nám nedáva odpoveď na to, čo máme robiť. Je tu len napísané, že prichádza Kráľ, že prichádza ku mne a že je spravodlivý a plný spásy. Koniec, nič viac. Žiadna zmienka o tom ako by sme sa mali zachovať, čo by sme mali povedať, ako by sme ho mali vítať.

Paul Gerhardt sa vo svojej piesni, máme ju v spevníku pod číslom 6, tiež pýta: Čím môžem ťa privítať, Vykupiteľ sveta a úctu, akú mám vzdať, Tebe, Láska svätá. Ó zažni svetlo v duši a jasne ho rozsvieť, aby ako sa slučí vzdal som ti chválu česť. Niekedy ti stlali palmy, ratolesti, kvety. Ja chcem ti spievať žalmy, tak ti výjsť v ústrety. Kiež chvála srdca môjho dnes je sťa ratolesť, na slávu mena tvojho, ktorou ti vzdávam česť.

Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe! On si nejde len tak mimochodom okolo, On sa len tak idúc okolo nezastaví na návštevu. On ide k tebe! Jeho príchod nie je minulosť. Prichádza. To nie je dokonavý vid, On stále prichádza, dnes a zajtra ti znovu bude znieť táto správa prítomnosťou. Tvoj kráľ prichádza k tebe!

A chcem zdôrazniť, že prichádza k tebe. Možno sa opýtate prečo? Pretože je to tvoj kráľ! A je to kráľ úplne iný ako všetci ostatní králi. Nie preto, že sa narodil v chudobe, nie preto, že jeho postieľkou boli jasle, nie preto, že jeho rodičia neboli vysoko postavení ľudia, nie preto, že prichádza nanajvýš na osliatku. Nie preto.

Preto, lebo On, kráľ, prichádza k tebe. Nepoznám iného kráľa, ktorý by prišiel za mnou alebo za tebou. Ty nemusíš nikam chodiť. On prichádza za tebou. A tak ako je isté, že prišiel na tento svet, aby ho zachránil, tak je isté, že prichádza znovu a znovu, k tebe, aby ťa znepokojil, aby uhasil tvoj smäd.

A aby ti povedal: Neplač! - Ako matke pri naimskej bráne... Aby ti povedal: Ani ja ťa neodsudzujem – ako žene hriešnici Odpúšťajú sa ti hriechy – ako to zaznelo porazenému. Aby ti povedal: Nasleduj ma – ako to povedal Matúšovi. Aby ti povedal, že odteraz budeš loviť ľudí, to isté počul aj Šimon z jeho úst. Aby ti povedal: Neboj sa len ver! – tie slová počul aj Jairus, keď mu zomrela dcérka. Alebo aj tie, ktoré povedal svojim priateľom na mori zmietanom búrkou: Kde je vaša viera?

A možno aj to, čo zaznelo Zacheovi na strome: Dnes musím zostať v tvojom dome! Určite ti zaznie aj to, čo Marte pri hrobe jej brata: Nik nezomrie naveky, kto žije a verí vo mňa, či veríš tomu? Tento kráľ, ktorý prišiel za nimi, prichádza aj za tebou, dnes a oslovuje ťa tvojím menom ako oslovil Máriu v záhrade. Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe...

To je fakt.

To je realita, ktorú si možno neuvedomuješ, možno ju nevnímaš. Ale tvoj kráľ je na ceste. Aby ťa oslovil, aby ti ponúkol to, po čom túžiš. Je to za darmo a nemusíš nikam chodiť. On ide za tebou.  Práve teraz, dnes. Čo ty nato? Vyjadríme aj my svojím správaním to, čo vyjadrujú všetci? To ľahostajné: No a?

Alebo... budem ten, ktorý bude čakať ako dieťa. S očami otvorenými dokorán, s napätím a zároveň s radosťou. Budem čakať na príchod svojho Kráľa, ktorý prichádza ku mne. Ajhľa! Amen.

Ilona Bázliková
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok