ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
1.1.2011 - Nový rok

Piesne: 237, 73, 69    pri VP: 330, 297, 604

Text: Rim 12, 21: Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrým premáhaj zlé.

Milí bratia a sestra v Kristu!

Tento biblický verš  bol vybratý ako heslo pre rok 2011 v mnohých krajinách Európy, Afriky, Ameriky, čo Ázie. Preto nás aj toto slovo dnes  spája s mnohými bratmi a sestrami po celom svete. Budeme dnes uvažovať, čo nám chce cez neho Boh povedať.

Aby sme dnes mohli skončiť pozitívne, začnem  tou negatívnou stránkou tohto textu. Napriek tomu, že si do Nového roka prajeme „len dobré a to najlepšie“, musíme rátať s tým, že aj zlo bude realitou nášho života a zápasov. Aj v roku 2011 sa budeme musieť popasovať so zlom v rôznych podobách.

Keď počujeme hovoriť o zle v súvislosti s našou budúcnosťou, našou mysľou pravdepodobne najskôr preblesknú hrozby chorôb a smrtiacich vírusov, zlá finančná a sociálna situácia alebo krvilační teroristi.

A podvedome sa pýtame: Môže byť toto realitou aj mojej budúcnosti? Môže to vo svete byť ešte horšie? V evanjeliu Matúša v 24. kap. Ježiš veľmi jasne hovorí, že nielen môže, ale aj to  bude  ešte horšie. Ježiš  tu predpovedá duchovné odpadnutie mnohých(ochladnutie lásky), ekologický i ekonomický zmätok, vojny a prenasledovanie cirkvi. Toto všetko sa deje.  Toto všetko sa vo väčšej alebo menšej miere deje. Napríklad organizácia „Hlas mučeníkov“ tvrdí, že v poslednom storočí bolo zavraždených viac kresťanov, ako vo všetkých predchádzajúcich storočiach dohromady.

Ale hneď po tom dodáva, že v tom všetkom zlom je stále možné zachovať sa statočne: Ale keď toto všetko budete vidieť, dajte si pozor, aby ste sa neplašili. Učeníkom radí, aby aj napriek tomu, že sa budú diať zlé veci, nepanikárili!

Ježiš nechce, aby sme sa nechali premôcť zlom vo forme zlých udalostí a poplašných správ. Vyzýva nás k rozvahe a k odvahe. S Ním chceme premáhať aj naše strachy a meniť ich na odvahu. Nikto raz povedal, že odvaha je strach, ktorý sa pomodlil a stal sa tak odvahou. Nech je modlitba a rozvaha našou odpoveďou na zlé chýry aj v tomto Novom roku.

Keď  ap. Pavol hovorí o zle, ktorému sa nemáme dať premôcť, myslím si, že nehovorí v prvom rade o tom globálnom zle, ktoré nás ohrozuje a z ktorého máme strach. Hovorí o zle, ktoré zažívame každodenne v medziľudských vzťahoch a tiež v nás samých.

Zlo, ktoré máme premáhať to nie je rozčúlený manželský partner, necitlivý súrodenec, arogantný kolega, ale často práve moja reakcia na tohoto. Nový rok, ktorý je pred nami je plný veľkých i malých skúšok.  Ako napríklad, keď mi niekto skočí do reči,alebo ma urazí. Vtedy môžem zvíťaziť nad zlom tým, že si udržím jazyk za zubami. Alebo napríklad, keď ma  bolí hlava, zub alebo kríže a som z toho nervózny. Zvíťaziť môžem tým, že nestrpčím život celej svojej rodine.
   
Hoci sme na začiatku hovorili o negatívnej stránke tohto textu, o tom, že so zlom sa budeme musieť popasovať aj v Novom roku, predsa posolstvo tohto textu je predovšetkým pozitívne. Je veľmi pozitívnou výzvou pre náš život a naše zápasy. Cez Pavlove slová nás vyzýva samotný Boh: Dieťa moje,  nedaj sa..., nedaj sa premôcť zlému...

Táto výzva je namieste, pretože každý z nás poznáme z toho minulého roka aj inú alternatívu – keď sme dovolili, aby to zlé v nás zvíťazilo. A Pán Boh o tom tiež vie. To bojisko ide naprieč našimi srdciami, tam sme dali šancu zlu, aby vyhralo.

Každý z nás poznáme to miesto, kde najčastejšie prehrávame a padáme do hriechu, i situácie, kedy už ani nebojujeme, ale sa vzdáme, pretože je to pohodlnejšie. Je múdre pozrieť sa aj späť a poučiť sa z prehraných zápasov.

Ten dnešný verš hovorí, že aj v týchto situáciách existuje iná alternatíva. Premáhať zlé.

V rozhovore s nekresťanmi sa často v ich slovách opakuje výčitka voči kresťanstvu, či kresťanom. Že sú to zachmúrení pasívni trpitelia, ktorí sa svojou vierou snažia zmieriť so zlými okolnosťami života namiesto toho, aby s nimi bojovali. Hoci to tak z pohľadu na náš život môže vyzerať, nie je to tak. 

A tento text hovorí, že to tak ani nemá byť. Nehovorí sa tu o tom, že naším cieľom je len odolávať zlému a trpieť ho. Naším cieľom je premôcť ho. Hrou týchto Vianoc u nás doma bol šach. Našli sme si ho totiž pod stromčekom. Náš Šimon si princíp hry pomerne rýchlo osvojil. Ale keďže ešte stále nemá zvládnuté umenie prehrávať,  často som sa snažil nehrať útočne, ale sa iba brániť. Dovolil som mu útočiť vyhadzovať bojovníkov. Dosť často sa potom stávalo, že aj keď som nechcel, predsa som prehral. Totižto v boji sa nedá  zostať neutrálny. Nie je rozumné nechať protivníka, aby útočil, to speje k prehre.

Tak to funguje nielen v šachu, ale aj v duchovnom živote. O tom hovorí aj toto slovo. Zlo nemáme trpieť... máme ho premôcť. Inak ono zvíťazí nad nami.

Biblia je veľmi praktická.  Tento verš je návodom ako to zvládnuť? Hovorí, že DOBRÝM ho premáhaj. To zlé k nám totiž neprichádza ako nejaká neosobná hmla, či sila. Ale väčšinou prostredníctvom druhého – často blízkeho človeka. Našim cieľom nie je premôcť tohto človeka ani mu ublížiť. Naším cieľom je premôcť zlo, ktoré k nám v ňom prichádza a zlo, ktoré sa hromadí aj v nás. Premôcť ho môžeme len  aktívnym skutkom dobra.

Možno v blízkom čase – zajtra, možno i dnes - nám dá blízky človek alebo sused, či kolega príležitosť k tomu, aby sme v hneve vybuchli, aby sme mu oplatili jeho kritiku, výčitky, alebo jeho nevšímavosť. Majme pripravenú dobrú reakciu a napriek tomu, urobme pre neho niečo  dobré. Buďme pripravení premôcť to zlé v ňom i v nás.

Prirodzene sa o tom oveľa ľahšie rozpráva, ako sa podľa toho koná. Kde teda vziať dobro vo chvíli, keď sa v nás hromadí zlo? Našim zdrojom je Ježiš Kristus. V takýchto chvíľach On nie je ďaleko. Tak ako zasľúbil, bude s nami a v nás. On nám pripomenie to, že sa nachádzame v zápase. On má v takomto zápase pre nás pripravenú  inú cestu – cestu víťazstva. On je i zdrojom sily na tejto ceste. Kiež touto cestou s Jeho pomocou kráčame v celom roku  2011. Amen!

Požehnanie:

Dúfaj v Hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj a On Ti urovná tvoje chodníky (kniha Prísloví).

David Bázlik
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok