ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
17.4.2011 - Kvetná nedeľa

Pašie: Ján 17,10 A všetko, čo je moje, je Tvoje a čo je Tvoje, je moje...

Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi!

Pod starými olivami, uprostred záhrady počuť šepot modlitby, nebadaný pohyb pier, zrýchlený pulz v žilách... Jeho slová sú záblesky svetla v tme. Plné tajomstva, zahalené večnosťou, ktorá sa odkrýva v čase...

Hovorí s Otcom. Pot mu steká z čela. Šepká Mu tie najosobnejšie myšlienky o zmysle svojho života v tomto svete. V tichu posledného večera  vkladá do slov dôvod prečo je medzi nami, dôvod prečo sa nechá zviazať, prečo bude mlčať, dôvod prečo dovolí, aby sa mu klince vnorili do dlaní...

V ten večer prosí za teba... Otče, neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa.

Si tu, ty, za ktorého Ježiš prosil. Uplynuli dve tisícročia od toho večera a ty prichádzaš k Nemu. Si ten, ktorý uveril. Jeho modlitba prešla ponad priepasť času a dotýka sa ťa. Teba, aj mňa, a dotkne sa tých, ktorí ešte len uveria.

V tom tichu večera berie do svojho srdca každého z nás, aby nás svojou modlitbou a jej silou menil a pretváral vo svoj obraz. Nechajme ju plynúť ponad čas, aby prešla našou tmou a viedla nás do svetla jeho slávy...

V ten večer sa Pán Ježiš dáva človeku, preto, že ho Jeho Otec dal svetu pred 33tromi rokmi. Otče, prišla hodina! Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil Teba, ako si Mu dal moc nad všetkými ľuďmi, aby im dal všetko, čo si Ty dal Jemu, totiž večný život...

Dávanie je tajomstvo obete. Dávanie je kľúč k láske, k odpusteniu, k nášmu väzeniu, je to liek na našu slepotu.

Pán Ježiš sa dáva mne, tebe - vo svojom srdci i v pohybu pier pod starou olivou.... Dáva sa mne a tebe vo svojich prebodnutých rukách a nohách, visiac na kríži. Takto sa dáva ten, ktorému Boh dal moc nad všetkými ľuďmi, aby im dal všetko, čo dal Jemu, svojmu Synovi – aby im dal to najlepšie, čo má – večnosť.

Dáva Otcovi svoju poslušnosť, aby Mu Otec dal slávu v nás. A všetko čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje je moje, a ja som oslávený v nich... Dáva mu svoju úzkosť, svoj strach, svoju smrť, svoj život, svoj kríž, svoju krv...

Hovorí svojmu Otcovi: všetko, čo je moje, je tvoje...To, čo prežíva dieťa, prežíva aj otec. A všetko, čo je tvoje, je moje, vraví Pán Otcovi. Má moc, má slávu, má človeka, má teba, za ktorého prosí, má večnosť.

V tejto prosbe je prameň slávy a jednota lásky. V tejto jednote vzájomného dávania je to, čo nám Boh chce dať.

Jeho Syn je pribitý na kríži a na kríži hovorí i tebe: Všetko, čo je moje, je tvoje a čo je tvoje, je moje...

Čo je moje a čo je Božie? Moje je iba to, čo mi zostane, keď škrtnem všetko, čo som dostala. Skúste to! Skúste si spísať veci, ktoré považujete za svoje...a potom začnite škrtať....Čo vám zostane?

Holé JA? Vaše životné voľby, v ktorých sa usídlil egocentrizmus? Zostane vám len vaša vina. Pretože, jediné, čo mám a čo ja ako svoje môžem dať Pánovi Ježišovi na kríži je - môj hriech!

Počúvajme slová, akoby z kríža:  Všetko, čo je moje, je tvoje a čo je tvoje, je moje! Pán Ježiš ti vraví: Dávam ti seba, dávam ti svoju obeť, dávam ti všetku svoju krv, dávam ti svoj život, dávam ti večnosť. A... beriem si tvoju nedôveru, tvoje sebectvo, tvoju závisť, beriem si... tvoju vinu. Áno, všetko, čo je tvoje, je moje! Beriem si všetok tvoj hriech!!!

Ty mu dávaš svoj hriech a On ti dáva svoju večnosť! Toto je výmena lásky! To je vyznanie Jeho lásky voči tebe.

Skloňme sa teraz v tichu a vložme do slov modlitby Pána Ježiš svoju vlastnú modlitbu.
   
Modlitba: Všetko moje, Bože, je v Kristovi tvoje. Moje tele, moje vnútro, môj majetok, moje vzťahy, moja rodina, moja vôľa, moja slabosť, moja bolesť, moja prázdnota, moja vina, moja smrť.

Ďakujem, že všetko tvoje, Pane, je skrze tvoj kríž moje. Za tvoj kríž, za tvoju krv, za tvoju smrť, za tvoj život, za tvoju večnosť. Osláv sa prosím, vo mne, tak ako si to chcel. Amen.

Ilona Bázliková
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok