ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
26.5.2012 - Svätý Duch
stiahnuť pdf súbor

Kázňový text:  R 8, 11.14 Ak teda vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá svojím Duchom, ktorý prebýva vo vás. Lebo všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Boží synovia.

Milí bratia a sestry v Kristu!

Letnice predstavovali mnohotvárnu udalosť. Boli prejavom Ježišovej moci a začiatku  novej éry Ducha. Z toho dôvodu to bol neopakovateľný fenomén. Podobne ako Vianoce, Veľký Piatok alebo vzkriesenie Pána Ježiša Krista. Žiadna z týchto udalostí sa už opakovať nebude.
Letnice však zahájili novú éru Ducha. Boli prvým prebudením skrze Ducha, ktoré by malo pokračovať dodnes.
   
Keď čítame udalosti prvých Letníc, najväčší dojem na nás pravdepodobne spravia tie viditeľné prejavy Ducha, ktoré apoštoli mali. Hovoria jazykmi, ktoré sa nikdy neučili, takže im cudzinci môžu porozumieť. Nejednému maturantovi , ktorý maturuje z cudzieho jazyka, by sa teraz pred maturitami takýto zišiel.
   
Tieto mocné prejavy sú však až druhoradou záležitosťou. Duch predovšetkým vedie k pokániu. Pohne  srdcom tých, ktorí bez mihnutia oka pred tým  kričali „ukrižuj“. A teraz títo ľudia plačú, ľutujú a pýtajú sa: „čo mám robiť“. To je najväčší zázrak s ten sa deje aj dnes.
   
Duch Svätý vedie ku Kristovi,  pomáha nám ho lepšie spoznávať. To robí aj v živote učeníkov. Chodia s Ním 3 roky a predsa Ho stále dobre nechápu, potrebujú Ducha – vám prospeje, aby som odišiel... pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril,  aj to, čo ste prepočuli, alebo zabudli. Z môjho vezme.
   
Vo viacerých oblastiach sú Letnice neopakovateľné, ale to najdôležitejšie pre nás robí Duch Svätý dodnes. Vedie nás k Ježišovi, dáva nám živú vieru.
Preto Pavol hovorí, že znakom Božích detí je to, že ich vedie Duch Boží. A oni s Duchom v živote počítajú a nechávajú sa Ním viesť.

Samozrejme pre dnešného človeka je samotné spojenie „ Duch vedie“ nepochopiteľné a niekedy až neprijateľné. Napriek tomu je to realita, o ktorej kresťania hovoria, ktorá mení ich životy a riadi ich cesty.
   
Asi pred 150 rokmi vyšla detská kniha s názvom Princezná a škriatkovia.  Hlavnou hrdinkou je 8-ročná princezná Irena. Vo svojom dome nachádza podkrovnú miestnosť, v ktorej sa jej z času na čas zjavuje jej starká, ktorá je vílou.

Irena je vždy smutná, keď tam svoju babičku nenájde, preto jej raz babička podaruje prsteň, ku ktorému je priviazaná niť. Vedie k babičkinmu klbku.
   
Dievča sa sťažuje – ale ja tú niť ani klbko nevidím.  Víla odpovedá: Je totiž  príliš tenká na to, aby si ju uvidela. Ale môžeš ju nahmatať. Pokiaľ sa niekedy ocitneš v nebezpečí, musíš si dať prsteň z prsta dole.  Potom ukazovákom, na ktorom prsteň bol  sa dotkneš nite a pôjdeš za ňou, kamkoľvek ťa povedie. Ona ťa privedie ku mne. Ale pamätaj, nikdy nesmieš pochybovať o tom, že ťa vedie správne. Môže sa ti niekedy zdať, že ťa povedie do slepej uličky. Buď si však istá, že ťa vedie po správnej ceste. Nezabudni,  na druhej strane klbka budem  ja. V tejto rozprávke niť Irena viac krát použije. Vždy ju vedie zvláštnymi cestami – raz cez tmavú jaskyňu, kde ona vyslobodí väzňa. Učí sa takto dôverovať svojej babičke.

Milí bratia a sestry, je to obraz toho, ako nás v živote Pán Boh vedie  skrze Ducha svätého. Niť Ducha Svätého je až príliš tenká na to, aby sme ju mohli uvidieť, ale napriek tomu jestvuje a vedie nás. Niekedy máme pocit, že nás Duch vedie do slepých uličiek a do situácii, ktoré akoby nemajú žiadny  dobrý význam. Mnohokrát máme chuť sa vrátiť.

Tá niť v tej rozprávke však funguje len smerom dopredu. Keď sa Irena otočila späť, niť sa stratila. Aj nás Duch svätý vedie dopredu, ak dôverujeme Ježišovi Kristovi, povedie nás tam, kde je to potrebné.

Keď som sa ako stredoškolák rozhodoval na akú školu ísť,  nebol som si istý. Ako veriaci mládežník som uvažoval o teológii. Chcel som na plný úväzok slúžiť Bohu. Ale vedel som aj to, že Bohu môžem slúžiť aj ako neordinovaný. A hoci som vzal do úvahy viaceré okolnosti i rady blízkych, nevedel som sa rozhodnúť. Podal som si prihlášku na dve školy na teológiu a na filozofiu UK. Modlil som sa, aby mi Pán Boh dal vedieť, akou cestou mám ísť.  Tá Božia odpoveď prišla pre mňa veľmi jasným spôsobom. Keď  prišli  pozvánky na prijímacie  skúšky, zistil som, že sú v ten istý deň.  Prodekanom na filozofii bol náš rodinný známy a ten mi ponúkol, že vybaví, aby som na prijímacie skúška mohol prísť popoludní. Pre mňa to však bola Božie odpoveď. Boh ma viedol na teológiu.
   
My si svoj ukazovák nemusíme položiť na prsteň. Ale tú Božiu niť, ktorá nás správnym spôsobom prevedie životnými situáciami môžeme  tiež nájsť. A to tak,  že svoj ukazovák položíme na otvorenú Bibliu. Tam nájdeme niť, na ktorej konci nás čaká Kristus.

Vedenie Duchom si vždy nemusíme predstavovať ako komplikované plánovanie nových ciest na križovatkách života. Každý deň sú pred nami bežné povinnosti. To vedenie Ducha je práve o tom, ako sa v týchto, na prvý pohľad, obyčajných alebo náhodných situáciách zachováme. Svoje povinnosti si môžeme vykonať povrchne, mnohým veciam sa môžeme vyhnúť. Mnohé prosby o pomoc môžeme odmietnuť.

Mali by sme však mať na mysli, že nič také, ako náhodná situácia neexistuje. Veľmi závisí od toho, ako sa v týchto obyčajných situáciách zachováme. A práve Duch Svätý nás v týchto situáciách chce viesť, aby sme svoje povinnosti vykonali správne, aby sme sa zachovali tak, ako si praje Kristus.

Veď znakom Ježišových nasledovníkov je práve to, že počítajú s vedením Ducha, a že sa nechávajú v životných situáciách Duchom Svätým viesť.

A tak modlime sa, aby nám Boh dal poznať našu cestu, a aby nás Jeho Duch sprevádzal. Amen!

Modlitba:
Duchu Svätý, prosíme,  veď nás ku Kristovi, veď nás ku pokániu, meň nás na obraz Krista.
Bez Teba, Duchu svätý, nie sme si istí svojím kresťanstvom. Sme neistý a mnoho krát v živote domotaní. Bez teba je naše svedectvo nedôveryhodné. Príď a naplň nás. Nauč nás orientovať sa v ťažkých situáciách života. Kiež môžeme každý deň nájsť tvoju niť vedenia.
Prosíme za maturantov, obdaruj ich pokojom a múdrosťou, prosíme tých, ktorí sa rozhodujú pre vysokú školu a pripravujú sa na skúšky. Otvor tie správne dvere a tie nesprávne navždy zatvor. Amen!                   

David Bázlik - zborový farár
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok